Remont drogi gminnej w miejscowości Szyldak

Inwestycje gminne 25.10.2019

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizację zadania pn. „Remontu drogi gminnej nr 153080N – ul. Szkolna w m. Szyldak wraz z odwodnieniem”. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „DROMO” Sp. z o.o. Inwestycja będzie wykonywana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Łączny koszt inwestycji to 1 078 610,49 zł, zaś kwota dofinansowania to 621 340 218,00 zł. Zakres inwestycji obejmuje remont nawierzchni bitumicznej o długości ok. 730 mb z przeznaczeniem pod ruch KR-2, remont chodnika oraz zatoki autobusowej. W celu poprawy bezpieczeństwa powstaną wyniesione przejścia dla pieszych.