Remont drogi w miejscowości Lichtajny

Gmina 18.11.2021

Gmina Ostróda przy wsparciu finansowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przeprowadziła remont drogi w miejscowości Lichtajny. Zadanie objęło swoim zakresem wykonanie nawierzchni jezdni i parkingów z masy bitumicznej o pow. 1060m2 oraz wymianę krawężnika o długości 140mb. Całkowity koszt zadania wyniósł 124 126,68 zł. Całość kwoty to dofinansowanie z KOWR. Wykonawcą robót była firma KTM Dariusz Perczyński z Wirwajd.