Remont drogi w miejscowości Lubajny

Inwestycje gminne 30.12.2019

W Gminie Ostróda wykonano remont drogi w m. Lubajny. Remont polegał na wykonaniu nawierzchni jezdni z masy bitumicznej o długości około 80 mb i szerokości 5 m. Koszt remontu wyniósł 81 000,00 zł. Zadanie zostało w całości sfinansowane ze środków KOWR Oddziały Terenowego w Olsztynie.