Remont drogi w Tyrowie

Inwestycje gminne 29.05.2020

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizację kolejnej inwestycji drogowej pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 153123N DK16 - Tyrowo Kolonia wraz z chodnikiem, budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci wodociągowej".  Zadanie obejmuje zakresem wykonanie ok. 960mb jezdni  z przeznaczeniem pod ruch KR-3 wraz z chodnikiem. Projektuje się również przebudowę zatoki autobusowej. W celu poprawy bezpieczeństwa powstaną wyniesione przejścia dla pieszych. W ramach zadania wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa i przebudowana sieć wodociągowa. Wartość inwestycji wyniesie około 2 470 000,00 zł z czego 1 191 716,74 zł to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ZIEJA" Ryszard Zieja m. Górka.