Przebudowa drogi w Tyrowie

Inwestycje gminne 25.11.2020

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas dokonał odbioru zadania inwestycyjnego w Tyrowie. Zadanie dotyczyło przebudowy, istniejącej nawierzchni drogi gminnej nr 153123N DK16 – Tyrowo Kolonia wraz z chodnikiem, budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci wodociągowej.

 

Inwestycja objęła zakresem wykonanie jezdni z nawierzchni bitumicznej z lokalnymi przewężeniami z przeznaczeniem pod ruch KR-3 oraz chodnik. Zaprojektowana została również przebudowa zatoki autobusowej wraz z montażem nowej wiaty przystankowej. W celu poprawy bezpieczeństwa wyniesione zostały przejścia dla pieszych. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2 528 243,02zł z czego 1 270 839,15zł  to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja.