Remont ul. Dworcowej w Samborowie

Inwestycje gminne 29.05.2020

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na wykonanie inwestycji drogowej w Samborowie, która  dotyczy przebudowy istniejącej nawierzchni drogi gminnej nr 153037N – ul. Dworcowa wraz z budową kanalizacji deszczowej. Wartość zadania wyniesie około 885 500,00 zł z czego 426 936,05 zł to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawcą robót będzie Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych "STRZELBUD" z siedzibą w Kwidzynie. Zadanie obejmuje zakresem wykonanie ok. 540 mb jezdni wraz z chodnikiem. W celu poprawy bezpieczeństwa projektuje się próg zwalniający i wyniesione przejście dla pieszych.