Remont ul. Parkowej w m. Szyldak

Gmina 18.12.2020

W miejscowości Szyldak wykonano remont ul. Parkowej, polegający na położeniu nakładki z masy bitumicznej wraz z wykonaniem poboczy. Koszt remontu wyniósł 127 000,00 zł. Zadanie zostało w całości sfinansowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie.