Remont ul. Szkolnej w miejscowości Szyldak

Inwestycje gminne 21.05.2020

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas dokonał odbioru inwestycji pn. „Remont drogi gminnej nr 153080N – ul. Szkolna w m. Szyldak wraz z odwodnieniem”. Inwestycja została wykonana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, a jej łączny koszt wyniósł 1 078 610,49 zł, w tym kwota dofinansowania to 621 340, 22 zł.

 

Zakres inwestycji objął remont nawierzchni bitumicznej o długości ok. 730 mb z przeznaczeniem pod ruch KR-2, remont chodnika oraz zatoki autobusowej. W celu poprawy bezpieczeństwa powstały wyniesione przejścia dla pieszych oraz barierki ochronne. Wyremontowana droga przyczyni się z pewnością do poprawy komfortu życia mieszkańców. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „DROMO” Sp. z o.o. z siedzibą w Ostródzie.
 

Jest to kolejna inwestycja drogowa w miejscowości Szyldak w roku 2020. W kwietniu wyremontowano ul. Pocztową.