Remonty świetlic wiejskich

Inwestycje unijne 08.05.2012

Wójt Gminy Ostroda podpisał umowy z poszczególnymi wykonawcami  na realizację inwestycji ,,Remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Pietrzwałd, Wysoka Wieś, Reszki, Idzbark, Ostrowin, Gmina Ostróda” w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi” PROW na lata 2007-2013.

 

Całkowity koszt inwestycji zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wynosi 317.253,80zł. Dofinansowanie ze środków PROW wyniesie ok. 50 % kosztów kwalifikowanych inwestycji. Głównym celem realizacji zadania jest podniesienie standardów i jakości życia mieszkańców oraz wzrost poziomu świadczonych usług kulturalnych.

Zakres rzeczowy remontów:

Idzbark: wymiana pokrycia dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

Wysoka Wieś: wymiana pokrycia dachu, docieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, opaska z polbruku przy budynku,

Pietrzwałd: docieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

Reszki: wykonanie remontu dachu, odnowienie pomieszczeń (malowanie, wymiana podłóg);

Ostrowin: docieplenie budynku, remont sali.