Restauracje z Gminy Ostróda na liście 100. najlepszych restauracji w Polsce. Gratulujemy!

Gmina 24.10.2017

Restauracja  Pałacowa  Hotelu Anders w Starych Jabłonkach oraz Restauracja   Romantyczna  Hotelu  SPA  Dr  Irena  Eris  na  Wzgórzach Dylewskich   znalazły  się  na  liście  100.  najlepszych  restauracji w  Polsce  w  VII  edycji plebiscytu Poland 100 Best Restaurants 2017. Nagroda  Poland  100  Best  Restaurants  to  potwierdzenie  jakości  i podkreślenie znaczenia restauracji z regionu na arenie ogólnopolskiej.