Ruszyła nowa wersja programu Czyste Powietrze+ dotacja z prefinansowaniem

Gmina 19.07.2022

Od dnia 15 lipca 2022 r. ruszyła nowa edycja programu „Czyste Powietrze”. Zmiana umożliwi Beneficjentom uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania otrzymanie prefinansowania przedsięwzięcia (wypłaty części kwoty dotacji w formie zaliczki).

 

Prefinansowanie będzie mogło być wypłacone na podstawie umowy dotacji z prefinansowaniem, zawartej z Beneficjentem uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania.

 

Ogłoszenie o zmianie programu, nowy Program Priorytetowy, Regulamin naboru wniosków oraz wzór formularza o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem wraz instrukcją wypełniania dostępne są na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, pod adresem:

https://wfosigw.olsztyn.pl/2022/07/15/ogloszenie-o-zmianie-programu-priorytetowego-czyste-powietrze-3/

 

Więcej informacji można uzyskać w naszym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym programu „Czyste Powietrze”.