Sala gimnastyczna przy Gimnazjum w Durągu

Inwestycje gminne 10.05.2010

6 maja 2010 roku odebrano sale gimnastyczną przy Gimnazjum w Durągu. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego EKOBUD Sp. z o.o. w Ostródzie. Wartość inwestycji według umowy zawartej z wykonawcą wyniosła 1 802 117,78 zł brutto w tym 400 tys. zł ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej).

 


 W skład nowo powstałego obiektu wchodzą
-sala gimnastyczna o wymiarach 12x24m,
-sala do ćwiczeń korekcyjnych,
-szatnie z węzłami sanitarnymi dla dziewcząt i chłopców,
-sanitariaty ogólnodostępne dla gości i personelu,
-sanitariat dla osób niepełnosprawnych,
-pokój nauczyciela wychowania fizycznego z magazynkiem na sprzęt sportowy,
-gabinet pielęgniarki szkolnej,
-świetlica szkolna,
-sala dydaktyczna.