Samorządowy Dzień Sołtysa

Gmina 12.03.2018
Dzień Sołtysa to coroczne święto, którego główne obchody wyznaczono na 11 marca. Święto to ma na celu okazanie wdzięczności Sołtysom za ich wkład na rzecz rozwoju polskiej wsi oraz podkreślić ich rolę w społeczeństwie lokalnym. W tym celu Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zorganizował spotkanie, na które zaprosił wszystkich Sołtysów z terenu całego województwa. W wydarzeniu, które odbyło się w Expo Mazury w Ostródzie udział wzięło ponad 1000 gości.

 

Podczas Samorządowego Dnia Sołtysa stu wyróżniających się przedstawicieli lokalnych społeczności, na 100. rocznicę odzyskania niepodległości, odebrało z rąk marszałka Gustawa Marka Brzezina symboliczne podziękowania.
 
Wśród sołtysów z terenu Gminy Ostróda wyróżnieni zostali:
Teresa Pych – Sołtys Sołectwa Ostrowin
Dominik Serafin –Sołtys Sołectwa Smykówko
Jan Ilnicki – Sołtys Sołectwo Lubajny
Lucyna Łukawska – Sołtys Sołectwa Kraplewo
Jerzy Skolmowski – Sołtys Sołectwo Gierłoż
Stanisław Blajda – Sołtys Sołectwo Naprom
Uroczystość zwieńczył występ Zespołu Pieśni i Tańca „Kortowo”.
GRATULUJEMY!
 
źródło: www.warmia.mazury.pl