Samorządowy Dzień Sołtysa

Gmina 29.03.2019

Blisko 1,5 tys. sołtysów z regionu świętowało Samorządowy Dzień Sołtysa na Warmii i Mazurach. Dzień Sołtysa to coroczne święto, którego główne obchody wyznaczono na 11 marca. Tegoroczne uroczystości, które są okazaniem wdzięczności i szacunku sołtysom za ich pracę, odbyły się w Expo Mazury w Ostródzie. Podczas uroczystości Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin wręczył wyróżnienia Sołtysom, angażującym się w aktywizowanie społeczności lokalnych i inicjującym działania wpływające na zachowanie dziedzictwa kulturowego, zachowanie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego. Wśród sołtysów z terenu Gminy Ostróda wyróżnieni zostali:

 

1. Małgorzata Czerwonka – Sołtys Sołectwa Lichtajny,

2. Grażyna Gasikowska –  Sołtys Sołectwa Glaznoty,

3. Elżbieta Tomczyk – Sołtys Sołectwa Tyrowo,

4. Jerzy Kamiński – Sołtys Sołectwa Zwierzewo,

5. Jan Wasiak – Sołtys Sołectwa Górka,

6. Władysław Wysocki – Sołtys Sołectwa Reszki

 

Istotnym elementem wydarzenia były stoiska promocyjne i wystawowe. Stoisko Gminy Ostróda zostało przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich z miejscowości Naprom i Pietrzwałd.

 

Tegoroczny Samorządowy Dzień Sołtysa na Warmii i Mazurach uświetnił koncert Zenona Martyniuka.