Smykówko dofinansowane w ramach konkursu - Małe Granty Sołeckie

Inwestycje gminne 06.09.2018

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas oraz Skarbnik Gminy Ostróda Teresa Ołowska wraz z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem podpisali umowę na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej  poprzez budowę strefy integracji rodzinnej w Sołectwie Smykówko”.

 

W ramach drugiego naboru do konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” Smykówko otrzyma dofinansowanie w kwocie  8 000,00zł. Całkowita wartość zadania wynosi 13 000,00zł.


Ideą konkursu jest promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich wpływających na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych.

 

źródło: www.warmia.mazury.pl