SOŁTYS ROKU 2009

Gmina 18.05.2010

Pani Zofia Stankiewicz Sołtys Sołectwa Idzbark została laureatką konkursu „Sołtys Roku 2009”. W środę 12 maja 2010 roku jako jedyna z naszego regionu Pani Sołtys odebrała tytuł i nagrodę podczas uroczystej gali w Senacie RP. Patronem honorowym 8 już edycji konkursu „Sołtys Roku” jest Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz.

 


Sołtys to funkcja ciesząca się na wsi powszechnym szacunkiem. Pełniona jest w Polsce nieprzerwanie od XII wieku. Obecnie działa w kraju ponad 40 tys. sołtysów. Od ich inicjatywy, zaangażowania często zależy jak rozwija się życie społeczne na wsi. Tam gdzie są aktywni sołectwa wzbogacają się o szereg inwestycji komunalnych, sportowych. Rozwija się życie kulturalne, organizowany jest wypoczynek dla młodzieży.
Konkurs „Sołtys Roku” nie jest plebiscytem popularności, lecz sposobem na docenienie tych najbardziej aktywnych – podkreślano podczas jego podsumowania które odbyło się w salach Senatu RP.