Spotkanie w szkole w Lipowie

Oświata 10.03.2010

W dniu 24 lutego 2010 roku w szkole w Lipowie odbyło się spotkanie zorganizowane przez Wójta Gminy Ostróda Gustawa Marka Brzezina, rodziców dzieci uczęszczających do SP Pietrzwałd oraz SP i Gimnazjum w Lipowie z radnymi Gminy Ostróda. W sumie w spotkaniu uczestniczyło 48 osób, 13 radnychoraz 3 dyrektorów placówek: SP Pietrzwałd, SP Lipowo i Gimnazjum Lipowo.

 


Przedmiotem tych swoistych społecznych konsultacji był projekt uchwały przyjęty przez Komisję Rady Gminy w sprawie podniesienia stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Lipowie z III  klasowej do IV klasowej, a od dnia 01 września 2011r. z IV klasowej do VI klasowej.
Wzbudził on bowiem obawy niektórych rodziców i jednocześnie wpisał się w inicjatywę grupy rodziców dzieci z Reszek uczęszczających do SP Pietrzwałd. Chodzi o dzieci z klas IV-V-VI.  W  Lipowie  bowiem od  roku  1999  funkcjonuje SP o stopniu organizacyjnym 0-3. Rozwiązanie takie podyktowane było koniecznością utworzenia gimnazjów oraz ówczesnymi postulatami społecznymi w tym zakresie. Inicjatywa obywatelska w sprawie podniesienia stopnia organizacyjnego SP w Lipowie spowodowała apel rodziców z miejscowości Pietrzwałd i okolic którzy stoją na stanowisku utworzenia Gimnazjum w Pietrzwałdzie. Zebranie, na którym wymieniono swoje opinie na temat tego zagadnienia ostatecznie zakończyło  się  następującymi  wnioskami: radni Gminy Ostróda czyli organu prowadzącego, jeszcze raz, do chwili rozpoczęcia XLVIII Sesji Rady Gminy przeanalizują problemy, uwzględniając głosy, które zostały poruszone przez rodziców w trakcie zebrania.