Spotkanie z Policjantem

Zespół Przedszkolno - Szkolny w Tyrowie 22.10.2012

W tym dniu na zaproszenie pedagoga szkolnego Bogumiły Jabłonka, przedstawiciel ostródzkiej policji odwiedził przedszkolaków i najmłodszych uczniów naszego Zespołu. Tematem spotkania było między innymi bezpieczeństwo na drodze. Rozmawiano również o sposobach reagowania w różnych sytuacjach zagrożenia. O wszystkich niebezpieczeństwach, które grożą dzieciom w drodze do szkoły, jak również w drodze powrotnej, policjant rozmawiał z najmłodszymi uczniami w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły 2012”. Dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach. Słuchały rad funkcjonariusza, obiecując wziąć je sobie do serca, aby unikać wszelkich przykrości.

 

1234