Stanowisko Wójta Gminy Ostróda w sprawie nieprawdziwych informacji rozpowszechnianych przez „Stowarzyszenie Kamieni Szlachetnych”

Gmina 27.11.2019
        Grupa osób pod nazwą „Stowarzyszenie Kamieni Szlachetnych” w związku z procedowanymi uchwałami dotyczącymi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wałdowo, od kilku miesięcy rozpowszechnia nieprawdziwe informacje o rzekomych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu samorządu Gminy Ostróda. Informacje te noszą znamiona pomówień i służą w istocie zdyskredytowaniu Wójta Gminy Ostróda i Rady Gminy Ostróda oraz doprowadzeniu do odstąpienia od wykonywania ustawowych zadań. Na tego rodzaju, bezprawne działania nie ma zgody.
 
        W związku z powyższym, w dniu 02.10.2019 r. złożyłem zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w ww. zakresie. W dniu 31.10.2019 r. Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie wszczęła dochodzenie o przestępstwo określone w art. 226 § 1 kk w zb. z art. 231a kk w zb. z art. 212 kk w zw. z art. 11§ 2 kk w zw. z art. 12 § 1 kk, uznając tym samym istnienie podstaw do prowadzenia postępowania w sprawie znieważania i pomawiania organów Gminy.
 
        Działania „Stowarzyszenia” od dawna przekroczyły granice dozwolonej krytyki. Każda kolejna próba pomawiania organów Gminy nie pozostanie bez odpowiedzi i spotka się ze stanowczą reakcją Wójta Gminy Ostróda.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas