Gmina Ostróda to jedna z największych gmin Województwa Warmińsko-Mazurskiego. To dynamicznie rozwijający się region, dysponujący wieloma istotnymi czynnikami z punktu widzenia inwestorów. Gmina Ostróda znalazła się w czołówce  gmin, wiodących pod względem potencjału rozwojowego samorządów Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Na terenie Gminy Ostróda funkcjonują z powodzeniem duże przedsiębiorstwa produkcyjne, takie jak np. Animex Foods Sp. zo.o. oraz OSI Food Solutions Poland Sp. z o.o., (produkcja hamburgerów dla sieci restauracji McDonalds w Polsce i zagranicą). Natomiast piękne krajobrazy oraz odpowiednia infrastruktura stwarzają doskonałe warunki do rozwoju inwestycji proturystycznych, czego dowodem są funkcjonujące na terenie gminy duże obiekty hotelarskie, których doskonałym przykładem jest największy w Polsce Instytut Kosmetyczny Hotel SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie oraz Hotel Anders w Starych Jabłonkach.

Położenie Gminy Ostróda jest jednym z głównych walorów, decydujących  o atrakcyjności inwestycyjnej. Wynika to z faktu, iż w środkowej części gminy aktualnie budowany jest węzeł komunikacyjny. Będzie to węzeł zespolony typu „koniczyna”, łączący drogę krajową Nr 7 i 16 oraz węzeł „półkoniczyna”, łączący projektowaną drogę krajową Nr 16 z obecną drogą krajową Nr 7 i 16. Gmina Ostróda to gwarancja korzystnego ulokowania kapitału oraz stabilna perspektywa ekonomicznego rozwoju. To interesująca lokalizacja, z dobrym skomunikowaniem – z zewnętrznym systemem drogowym oraz odpowiednią powierzchnią jako teren inwestycyjny. To miejsce atrakcyjne do inwestowania, odwiedzenia i zamieszkania. Decydują o tym takie warunki, jak dogodna lokalizacja i komunikacja - na przecięciu dróg krajowych nr 7 relacji Gdańsk - Warszawa - Chyżne, nr 16 relacji Grudziądz - Augustów i nr 15 Toruń - Ostróda, dobrze przygotowane, w pełni wyposażone w niezbędną infrastrukturę, tereny pod inwestycje.

Gmina Ostróda posiada w swojej ofercie inwestycyjnej do sprzedaży atrakcyjny teren byłego poligonu. Składa się on z siedmiu działek o łącznej powierzchni ok. 73 ha. Nieruchomości znajdują się u zbiegu dróg krajowych nr 7 i nr 16, ok. 2 km od południowej granicy miasta Ostróda.

Rozmiar terenu,  atrakcyjne położenie w centralnej części gminy, wśród jezior (jez. Sajmino oraz jez. Sement Mały) oraz dostępność komunikacyjna zadecydowały o przeznaczeniu obszaru w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na tereny zabudowy usług turystyczno-wypoczynkowych, sportu i rekreacji. Teren może być zatem wykorzystany na realizację zabudowy o charakterze turystycznym (hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe) o konstrukcji do 3 kondygnacji nadziemnych lub budowę infrastruktury sportowej i rekreacyjnej (pola golfowe, korty tenisowe).

W celu stworzenia przedsiębiorcom korzystnych warunków do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej oferowane nieruchomości zostały kompleksowo uzbrojone w sieci: wodną, kanalizacyjną, telekomunikacyjną oraz energetyczną. Zapewniono również dostęp do nieruchomości poprzez utwardzenie asfaltem drogi dojazdowej. Na samym terenie wybudowano sieć dróg z chodnikami. Prace związane z uzbrojeniem terenu oraz budową dróg zostały zrealizowane w ramach inwestycji pod nazwą „Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda” współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013”.

Nieruchomości zostały wycenione bardzo korzystnie. Pomimo wielu atutów wartość poszczególnych działek waha się od ok. 7,00 zł/m2 do ok. 19,00 zł/m2.

Połączenie atrakcyjnych warunków dla inwestujących z istniejącymi zasobami rynku pracy, potencjalnymi możliwościami rozwoju oraz korzystnym położeniem geograficznym, stwarza gwarancję korzystnego ulokowania kapitału oraz stabilność perspektyw ekonomicznego rozwoju.

Przyszli inwestorzy mogą liczyć ze strony władz gminnych na pomoc i współuczestnictwo w procesach inwestycyjnych. Dowodem na to są rozwiązania prawne z zakresu ulg podatkowych oraz proinwestycyjny budżet gminy.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!