Informacje dla głuchoniemych

W dniu 1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243). W związku z powyższym osoby trwale lub okresowo mające trudności w komunikowaniu się (osoby głuche i głuchonieme) mogą:

1. kontaktować się z Urzędem Gminy Ostróda osobiście zgłaszając się w godzinach od 7.30 do 15.30,

2. komunikować się z Urzędem Gminy Ostróda za pomocą: faksu – numer (89) 676-07-90

3. elektronicznej skrzynki podawczej na stronie: https://cu.warmia.mazury.pl/

W kontakcie z urzędem osoba niepełnosprawna będzie miała prawo do:

1. pośrednictwa tłumacza PJM – polskiego języka migowego,

2. pośrednictwa tłumacza SJM – systemu językowo – migowego.

Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza prosimy o powiadomienie Urzędu Gminy Ostróda np. e-mailem wysłanym na lub faksem wysłanym na numer (89)676-07-90 trzy dni przed planowanym terminem załatwienia sprawy, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Formularz powiadomienia o chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN znajduje się w tym aktywnym linku.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

UWAGA!

W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w Urzędzie Gminy Ostróda nie musi być wcześniej uzgadniana.

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN)