Obsługa osób niepełnosprawnych w urzędzie Gminy Ostróda
 
 
 
 
Obsługa osób z niepełnosprawnością ruchową
 
Urząd Gminy Ostróda posiada następujące udogodnienia architektoniczne do obsługi osób mających problemy w przemieszczaniu się, w tym również dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim:
 
1. podjazd dla osób niepełnosprawnych przed wejściem głównym do budynku, przed wejściem zainstalowano dzwonek przywołujący pomoc dla osób mających problemy z wejściem do środka budynku,
 
2. winda przy wejściu - frontowa część budynku (od ul. Czarnieckiego),
 
3. miejsca parkingowe dla osoby niepełnosprawnej od strony ul. Czarnieckiego i ul. Sobieskiego,
 
4. biuro obsługi interesanta p. 119 parter budynku zajmuje się bezpośrednią obsługą interesantów niepełnosprawnych oraz wzywa do biura pracowników merytorycznych innych referatów urzędu).
 
 
 
 
W celu udostępnienia informacji dla osób z wadą wzroku strona internetowa Gminy Ostróda przygotowana jest z możliwością przełączenia na odbiór w szacie kolorystycznej o podwyższonym kontraście, z możliwością zmiany rozmiaru czcionki, sterowaniem z klawiatury.
 
 
 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz.1824) osoba niesłysząca ma możliwość skorzystania z następujących form pomocy podczas załatwienia spraw w naszym urzędzie:
 
1. Może skorzystać z pomocy osoby przybranej czyli osoby dowolnie wybranej przez siebie w celu załatwienie swojej sprawy . Warunek – osoba ta musi mieć co najmniej 16 lat.
 
2. Może skontaktować się z Urzędem poprzez:
 
- wysłanie e-maila pod adres: ,
 
- przesłanie faksu pod nr 89/6760790,
 
- poprzez pocztę tradycyjną na adres Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda,
 
- poprzez elektroniczną platformę administracji publicznej www.epuap.gov.pl.
 
3. W sytuacjach gdy powyższe formy kontaktu są niewystarczające, można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego (wybranego z rejestru wojewody) poprzez jedną z form kontaktu:
 
- polski język migowy (PJM),
 
- system językowo - migowy (SJM),
 
- sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).
 
Wizytę należy zgłosić na wniosku co najmniej 3 dni robocze przed przewidzianym terminem kontaktu i jednocześnie wskazać wybraną metodę komunikowania się (PJM, SJM lub SKOGN). Wzór wniosku do pobrania poniżej:
 
- WZÓR WNIOSKU O USŁUGĘ TŁUMACZA.docx
 
- WZÓR WNIOSKU O USŁUGĘ TŁUMACZA.pdf
 
Po otrzymaniu przez nas informacji, pracownik skontaktuje się w celu ustalenia godziny spotkania.
 
Wypełniony wniosek przesłać pocztą na adres:
 
- Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda lub
- faksem: 89/6760790 lub
- e-mailem:
 
Zgłoszenie przesłane w dni wolne od pracy lub po godzinie 15.30 będzie załatwiane i potwierdzane w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu odebrania e- maila lub faksu. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby niesłyszącej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020r. poz.426), która zgłosi chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.
 
Pliki do pobrania:
- Rozporządzenie w sprawie rejestru tłumaczy języka migowego,
- Rejestr tłumaczy języka migowego,
- Praktyczny poradnik savoir - vivre wobec osób niepełnosprawnych.