Karuzela na stronie głównej

Stare Jabłonki - Jezioro Szeląg Mały

Gmina Ostróda to leżąca na Mazurach Zachodnich jedna z największych gmin województwa warmińsko-mazurskiego. Malowniczo położona wśród licznych jezior, rzek i kanałów, zatopiona wśród wspaniałych kompleksów leśnych. Liczy dziś prawie 16 tysięcy mieszkańców. Na terenie gminy znajduje się ponad 80 miejscowości połączonych w 40 sołectw.

Kanał Elbląski

Obszar gminy jest zróżnicowany krajobrazowo. Występują tu liczne wzniesienia, wśród których najwyższe na całym Pojezierzu Mazurskim – Góra Dylewska 312 m n.p.m. Większa część gminy leży w dorzeczu Drwęcy i jej dopływów. Na tym terenie turysta odnajdzie m.in. jeden z 7 cudów Polski, czyli Kanał Elbląski ze Śluzą Mała Ruś, mający swój początek w Sołectwie Stare Jabłonki.

Wzgórza Dylewskie

Piękne krajobrazy oraz odpowiednia infrastruktura stwarzają doskonałe warunki do rozwoju inwestycji proturystycznych, czego dowodem sà funkcjonujące na terenie gminy duże obiekty hotelarskie. Doskonałym przykładem jest największy w Polsce Instytut Kosmetyczny, czyli pięciogwiazdkowy Hotel SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie.

Hotel SPA Dr Irena Eris

Pięciogwiazdkowy obiekt w połączeniu ze szczególnymi walorami Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich z każdym rokiem przyciąga na teren gminy coraz większą liczbę turystów. Atrakcji dopełniają wieża widokowa, liczne rezerwaty przyrody oraz ścieżki ekologiczne i edukacyjne.

Hotel Anders w Starych Jabłonkach

Czterogwiazdkowy obiekt położony w znanym kurorcie letnim, Stare Jabłonki na szlaku wodnym Kanału Elbląskiego. Hotel mieści się nad brzegiem Jeziora Szeląg Mały, w otoczeniu majestatycznych lasów, na granicy rezerwatu Sosny Taborskiej. Malownicza sceneria, las, woda, świeże powietrze sprawiają, że jest to idealne miejsce na wypoczynek.

Pałac Klonowo

Na terenie Gminy Ostróda wyznaczone zostały cieszące się dużym zainteresowaniem szlaki rowerowe i piesze o łącznej długości ponad 200km. Każdy z nich jest inny, a możliwość podziwiania przepięknych krajobrazów i zabytków połączona z bogatą ofertą licznych gospodarstw agroturystycznych z pewnością dopełnia ofertę turystyczną gminy.

Zabytkowy Kościół Ewangelicko – Metodystyczny w Glaznotach

Gmina Ostróda zaliczana jest do najczystszych zakątków Polski, które sprzyjają aktywnym formom wypoczynku, a usytuowane na terenie gminy obiekty dziedzictwa kulturowego zadowolą nawet najbardziej wymagających turystów.

obrazek news
Gmina

Dzień Czystego Powietrza

17.11.2021

O tym, że oddychanie czystym powietrzem jest ważne dla funkcjonowania naszego organizmu nie trzeba nikogo przekonywać. Na istotę tego problemu wskazuje chociażby fakt, iż ustanowiony został Dzień Czystego Powietrza, który obchodzony jest każdego roku 14 listopada. Dlatego warto zastanowić się, co możemy zrobić dla naszego zdrowia i ochrony środowiska, ponieważ czyste powietrze to podstawa i dobro, którego powinniśmy chronić niczym największego skarbu. Największym wrogiem czystego powietrza jest smog. Główną przyczyną jego powstawania jest niska emisja, czyli m.in. spaliny wydobywające się z kominów nieocieplonych domów jednorodzinnych.

Dzień Czystego Powietrza
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Aktualności

Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektów

15.11.2021
  • Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022
  • Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022 - 2026
Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektów
obrazek news
Gmina

Transmisja XXXIX Sesji Rady Gminy Ostróda - 15.11.2021 r. godz. 13:00

15.11.2021

 

 

Transmisja XXXIX Sesji Rady Gminy Ostróda - 15.11.2021 r. godz. 13:00
obrazek news
Gmina

Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości

10.11.2021

W Samborowie upamiętniono 103 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Gminne obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Samborowie. Następnie w ramach projektu " Katyń...ocalić od zapomnienia" posadzono dęby pamięci ku czci trzech ofiar zbrodni katyńskiej: Zofii Rudomina-Dusiatskiej, majora Romana Antoniego Heinricha oraz Józefa Steckiego, a miejscu, w którym je posadzono nadano imię -Skwer Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości
obrazek news
Gmina

III Otwarty Turniej Tenisa Stołowego Durąskie Grand Prix

10.11.2021

III Otwarty Turniej Tenisa Stołowego Durąskie Grand Prix
obrazek news
Inwestycje gminne

Remont drogi w miejscowości Rudno

10.11.2021
Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas dokonał odbioru zadania inwestycyjnego pn. "Remont drogi w miejscowości Rudno". Inwestycja objęła swoim zakresem wykonanie remontu nawierzchni drogi oraz chodnika. Wyremontowano istniejącą nawierzchnię jezdni o szerokości od 5 do 6 mb z masy bitumicznej i dostosowano pod ruch KR-2 i KR-3. Długość wyremontowanego odcinka jezdni to ok. 590 mb. Chodnik został wykonany z kostki betonowej. Przedmiotowa droga jest niezwykle ważna nie tylko dla Gminy Ostróda i jej mieszkańców, ale również dla całego regionu, gdyż stanowi główną drogę dojazdową do składowiska odpadów. Jej remont przyczyni się do wzrostu komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców. Koszt zadania wyniósł 716 456,89 zł ,z czego 327.936,44 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ZIEJA" Ryszard Zieja z Górki.
Remont drogi w miejscowości Rudno
obrazek news
Gmina

Rajd rowerowy pn.: Nakręć się na EKO

10.11.2021
Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki zaprasza do udziału w Rajdzie Rowerowym pn.: „Nakręć się na EKO”, zorganizowanym w ramach projektu „Ekologicznie odpowiedzialni”, finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności. Rajd rozpocznie się 11 listopada br. o godz. 1000 pod Gminnym Ośrodkiem Kultury w Gierzwałdzie. Trasą rajdu będzie czerwony szlak rowerowy w Gminie Grunwald (ok. 22km), wytyczony przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki. Dla uczestników wydarzenia przewidziano drobne upominki. Udział w rajdzie jest bezpłatny. ZAPRASZAMY!!!
 
Rajd rowerowy pn.: Nakręć się na EKO
obrazek news
Gmina

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

10.11.2021
 
W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Gmina Ostróda otrzymała w 2021 r. wsparcie finansowe od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wysokości 8 000 zł  (po 4.000 zł na każdą z placówek) na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Tyrowie  i Szkole Podstawowej im. Jana Karola Sembrzyckiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pietrzwałdzie.
 
Celem programu jest rozwijanie zainteresowań uczniów i wspieranie czytelnictwa wśród dzieci młodzieży oraz poszerzenie księgozbiorów szkolnych. W ramach programu zakupione zostaną lektury szkolne w formie papierowej i na nośnikach elektronicznych, nowości wydawnicze zgodne z zainteresowaniami i potrzebami uczniów, organizowane będą wystawy i konkursy.
 
Warunkiem wsparcia było zapewnienie przez organ prowadzący szkoły finansowego wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa, tj. 2000 zł.
 
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
obrazek news
Gmina

Aktywna tablica

10.11.2021
Na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych Gmina Ostróda otrzymała dotację celową od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przeznaczoną na zakup pomocy dydaktycznych w wysokości 70.000 zł, tj. po 35.000 zł dla: Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brzydowie i Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Idzbarku,
 
Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie edukacyjnym nowoczesnych pomocy dydaktycznych wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.
 
Warunkiem wsparcia było zapewnienie przez organ prowadzący szkoły finansowego wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa, tj. 17.500 zł.
Aktywna tablica
obrazek news
Gmina

Odbiór robót zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gminę Ostróda na ulicy Jeziornej w m. Kajkowo

09.11.2021
W dniu 05.11.2021 r. dokonano odbioru robót zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gminę Ostróda na ulicy Jeziornej w m. Kajkowo. Zakres wykonanych  prac obejmował budowę sieci wodociągowej o długości 158 mb, budowę kanalizacji deszczowej o długości 78 mb, wykonanie nawierzchni jezdni o pow. 472,0 m2 oraz ustawienie dwóch sztuk lamp. Łączny koszt zadania wyniósł 270.719,83 zł brutto. Wykonawcami robót byli Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie oraz PHUP „CEZAR” Bogusława Zajkowska z Ostródy.
Odbiór robót zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gminę Ostróda na ulicy Jeziornej w m. Kajkowo
obrazek news
Gmina

Cykl materiałów filmowych o tematyce proekologicznej EKOREGION

09.11.2021
Informujemy, że Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Telewizji Lokalnych VERITAS POLSKA w ramach realizacji zadania publicznego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod tytułem EKOREGION współfinansowanego przez Województwo Warmińsko-Mazurskie, przygotowało cykl materiałów filmowych, których założeniem jest edukacja ekologiczna o tematyce proekologicznej, w tym ochrony powietrza i poprawy jego jakości.
 
Filmy o tematyce termomodernizacja, źródła ciepła, zadbajmy o własne zdrowie, lasy, zieleń miejska, transport publiczny, transport samochodowy i edukacja ekologiczna dostępne są pod adresem:
 
 
a także w mediach społecznościowych:
 
 
Zachęcamy do odwiedzania stron i zapoznawania się z dostępnymi materiałami.
Cykl materiałów filmowych o tematyce proekologicznej EKOREGION
obrazek news
Gmina

Strażacy Ochotnicy z Gminy Ostróda podsumowali pięcioletnią kadencję i wybrali nowe władze.

08.11.2021
W ubiegłą sobotę 6 listopada odbył się Zjazd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Ostródzie. 36-ciu delegatów z 12-tu Ochotniczych Straży Pożarnych oraz członkowie ustępujących władz i zaproszeni goście podsumowali swoje działania w latach 2016 -2021. A jest się czym pochwalić. Nasze jednostki wzbogaciły się o cztery nowe średnie samochody ratowniczo-gaśnicze. Rozbudowano również remizy OSP w Starych Jabłonkach i Samborowie a remizy w Glaznotach, Napromie Brzydowie, Durągu i Idzbarku przeszły generalne remonty. W remizach w Napromie, Turznicy, Reszkach, Brzydowie, Durągu, Starych Jabłonkach i Samborowie zainstalowano ekologiczne ogrzewanie w postaci pomp ciepła powietrze-powietrze. Łącznie wydatki w omawianym okresie na utrzymanie 12 jednostek OSP wyniosły ponad 7,5 mln złotych, z tego z Budżetu Gminy ponad 4,8 mln złotych. Jednostki OSP z naszej Gminy w okresie kadencji brały 1137 razy udział w działaniach ratowniczych. Jednocześnie 346-ciu druhów odbyło szkolenia specjalistyczne uprawniające do udziału w działaniach ratowniczych. Zarząd Gminny wspólnie z Gminą Ostróda organizował Gminne Obchody Dnia Strażaka, zawody sportowo-pożarnicze, uroczystości związane z przekazaniem samochodów i otwarciem remiz. Doceniono również działania prężnie realizowane przez Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, których na terenie Gminy Ostróda funkcjonuje 10. Jednostki w Starych Jabłonkach i Idzbarku zorganizowały trzy obozy szkoleniowo-wypoczynkowe. Dla młodzieży zorganizowano również zawody, Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej oraz Konkurs Plastyczny.
 
W związku z upływem kadencji wybrano nowy 21-osobowy Zarząd Oddziału Gminnego, na czele którego stanął Prezes Bogusław Fijas. W skład Zarządu wchodzą przedstawiciele wszystkich jednostek OSP. Wiceprezesem wybrany został Grzegorz Kastrau. Komendantem Gminnym wybrano ponownie Krzysztofa Ruczyńskiego, Sekretarzem - Ryszarda Harasima a Skarbnikiem - Józefa Walkowiaka. W skład Prezydium Zarządu wchodzi również kapelan strażaków ksiądz Witold Palewski.
 
Zjazd przyjął również plan działania na kadencję 2021-2026, realizacja którego na pewno poprawi bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Ostróda.
 
Zjazd zaszczycili goście w osobach Pani senator Bogusławy Orzechowskiej, brygadiera Tomasza Ostrowskiego - Komendanta Powiatowego PSP w Ostródzie wraz z kadrą kierowniczą, Dyrektora ZUOK Rudno - Leszka Rochowicza, przedstawiciela Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Andrzeja Pęzińskiego oraz Starosty Ostródzkiego – Andrzeja Wiczkowskiego.
Strażacy Ochotnicy z Gminy Ostróda podsumowali pięcioletnią kadencję i wybrali nowe władze.
obrazek news
Gmina

Otwarte Drzwi w ramach Ogólnoświatowej kampanii Biała Wstążka

08.11.2021
Biała wstążka jest symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować i milczeć na temat przemocy wobec kobiety.
 
30 listopada 2021 r. w godzinach: 1500 – 1700 w ramach akcji „Otwarte Drzwi” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie ul. 11 Listopada 39, zaprasza na dyżur specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy.
 
Dyżur będą pełnić:
- psycholog,
- dzielnicowy,
- członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- pracownik socjalny.
 
Osoby doświadczające przemocy uzyskają:
- wsparcie,
- informacje w zakresie przysługujących im praw,
- informacje o instytucjach niosących pomoc.
Otwarte Drzwi w ramach Ogólnoświatowej kampanii Biała Wstążka
obrazek news
Sport

Wojewódzki Sprawozdawczo Wyborczy Zjazd Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS

07.11.2021

W niedzielę podczas Wojewódzkiego Sprawozdawczo Wyborczego Zjazdu WMZ LZS podsumowano działalność Ludowych Zespołów Sportowych z województwa warmińsko-mazurskiego w kadencji 2016-2021. W trakcie spotkania Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas został odznaczony Odznaką Zasłużonego Działacza LZS przez Krajowy Związek Ludowych Zespołów Sportowych. Ponadto Gmina Ostróda otrzymała statuetki za III miejsce w Wojewódzkim Sportowym Współzawodnictwie Gmin w roku 2019 oraz statuetkę za całokształt działalności w wspieraniu i rozwoju sportu pod względem finansowym, infrastrukturalnym oraz bardzo dużą aktywność w zakresie sportu na poziomie wojewódzkim i krajowym w latach 2016-2021. Nagrody odebrał Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas.

Wojewódzki Sprawozdawczo Wyborczy Zjazd Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS
zaklad obslugi komunalnej

Zakład Obsługi Komunalnej

Zakład Obsługi Komunalnej
zwiazek gmin

Związek Gmin Czyste Środowisko

Związek Gmin Czyste Środowisko
rudno

ZUOK Rudno

ZUOK Rudno
Termomodernizacja obiektów oświatowych

Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Ostróda

Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Ostróda

System Informacji Przestrzennej

System Informacji Przestrzennej