Gmina Ostróda to leżąca na Mazurach Zachodnich jedna z największych gmin województwa warmińsko-mazurskiego. Malowniczo położona wśród licznych jezior, rzek i kanałów, zatopiona wśród wspaniałych kompleksów leśnych. Liczy dziś prawie 16 tysięcy mieszkańców. Na terenie gminy znajduje się ponad 80 miejscowości połączonych w 40 sołectw.

Obszar gminy jest zróżnicowany krajobrazowo. Występują tu liczne wzniesienia, wśród których najwyższe na całym Pojezierzu Mazurskim – Góra Dylewska 312 m n.p.m. Większa część gminy leży w dorzeczu Drwęcy i jej dopływów. Na tym terenie turysta odnajdzie m.in. jeden z 7 cudów Polski, czyli Kanał Elbląski ze Śluzą Mała Ruś, mający swój początek w Sołectwie Stare Jabłonki.

Piękne krajobrazy oraz odpowiednia infrastruktura stwarzają doskonałe warunki do rozwoju inwestycji proturystycznych, czego dowodem sà funkcjonujące na terenie gminy duże obiekty hotelarskie. Doskonałym przykładem jest największy w Polsce Instytut Kosmetyczny, czyli pięciogwiazdkowy Hotel SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie.

Pięciogwiazdkowy obiekt w połączeniu ze szczególnymi walorami Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich z każdym rokiem przyciąga na teren gminy coraz większą liczbę turystów. Atrakcji dopełniają wieża widokowa, liczne rezerwaty przyrody oraz ścieżki ekologiczne i edukacyjne.

Czterogwiazdkowy obiekt położony w znanym kurorcie letnim, Stare Jabłonki na szlaku wodnym Kanału Elbląskiego. Hotel mieści się nad brzegiem Jeziora Szeląg Mały, w otoczeniu majestatycznych lasów, na granicy rezerwatu Sosny Taborskiej. Malownicza sceneria, las, woda, świeże powietrze sprawiają, że jest to idealne miejsce na wypoczynek.

Na terenie Gminy Ostróda wyznaczone zostały cieszące się dużym zainteresowaniem szlaki rowerowe i piesze o łącznej długości ponad 200km. Każdy z nich jest inny, a możliwość podziwiania przepięknych krajobrazów i zabytków połączona z bogatą ofertą licznych gospodarstw agroturystycznych z pewnością dopełnia ofertę turystyczną gminy.

Gmina Ostróda zaliczana jest do najczystszych zakątków Polski, które sprzyjają aktywnym formom wypoczynku, a usytuowane na terenie gminy obiekty dziedzictwa kulturowego zadowolą nawet najbardziej wymagających turystów.

Gmina

Informacja w sprawie otwarcia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostróda

05.05.2020

Gmina Ostróda po dokonaniu analizy i konsultacji z rodzicami dzieci uczęszczających do placówek gminnych informuje, że przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostróda na dzień dzisiejszy nie zostaną otwarte. Na 9 placówek chęć uczestnictwa w zajęciach zgłosili rodzice szesnaściorga dzieci.

 

Informacja w sprawie otwarcia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostróda
Gmina

Otwarcie bibliotek

05.05.2020
Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie w związku z ogłoszeniem II etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 informuje:

Zgodnie z zaleceniami rządowymi, otwarcie placówek bibliotecznych powinno zostać uzgodnione z Organizatorem oraz Państwową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.Podjęliśmy kroki w celu odpowiedniego przygotowania naszych placówek i zapewnienia Państwu bezpiecznego korzystania z naszych zbiorów.O otwarciu biblioteki  głównej oraz jej filii z zastosowaniem nowych zasad wypożyczania książek będziemy Państwa informować

Otwarcie bibliotek
Gmina

KONKURS FOTOGRAFICZNY

05.05.2020

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym - Osobliwości przyrodnicze Gminy Ostróda w fotografii

KONKURS FOTOGRAFICZNY
Gmina

Informacja dotycząca segregacji odpadów komunalnych sporządzona przez Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko

05.05.2020
Informacja dotycząca segregacji odpadów komunalnych sporządzona przez Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko
Inwestycje gminne

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ostróda

04.05.2020

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ostróda
Gmina

Miedzynarodowy Dzień Strażaka

04.05.2020

Z okazji Dnia Świętego Floriana wszystkim strażakom, druhnom i druhom z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, młodzieży z drużyn pożarniczych z Gminy Ostróda składam szczególne podziękowania za codzienną aktywność, edukację oraz bezinteresowną służbę w ochronie mienia i życia ludzkiego. Życzę bezpiecznej służby i zawsze szczęśliwego powrotu z akcji ratowniczo – gaśniczych. Dziękuję za Waszą niewyczerpaną siłę i wytrwałość.

Z wyrazami szacunku i uznania
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas

Miedzynarodowy Dzień Strażaka
Gmina

Na wiosnę handel kwitnie!

30.04.2020

W nurcie nowych technologii WMODR powołał do życia platformę sprzedażową – wirtualny Bazarek, aby zapewnić ciągłość pracy lokalnym przedsiębiorcom, których codzienna działalność została ograniczona przez pandemię COVID-19.

Na wiosnę handel kwitnie!
Gmina

Telekonferencja w sprawie możliwości przeciwdziałania kryzysowi ekonomicznemu

27.04.2020

W dniu dzisiejszym odbyła się zdalna telekonferencja Wójtów, Burmistrzów i Starosty Powiatu Ostródzkiego z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem. Na spotkaniu omówione zostały kwestie możliwości przeciwdziałania kryzysowi ekonomicznemu w związku z #Koronawirus. Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas poruszył m.in. kwestię zamkniętego targowiska w Ostródzie. Niestety pomimo zaproszenia do uczestnictwa w telekonferencji skierowanego do wszystkich Wójtów i Burmistrzów Powiatu Ostródzkiego, Burmistrz Ostródy nie dołączył do telekonferencji.

Telekonferencja w sprawie możliwości przeciwdziałania kryzysowi ekonomicznemu
Inwestycje unijne

Rewitalizacja zabytkowego Parku w Durągu na terenie Gminy Ostróda

27.04.2020

Gmina Ostróda aktualnie realizuje projekt pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej i rewitalizacja zabytkowego Parku w Durągu na terenie Gminy Ostróda”. Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest w kwocie 939 995,23 zł. Środki finansowe pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi: 1 105.876,74 zł. Prace rozpoczęto już w październiku ubiegłego roku, a zakończenie planowane jest na wrzesień 2020 r.

Rewitalizacja zabytkowego Parku w Durągu na terenie Gminy Ostróda
Inwestycje gminne

Nowe życie dawnej szkoły w Starych Jabłonkach

26.04.2020

Budynek po dawnej szkole w Starych Jabłonkach zostanie przekształcony w miejsce służące mieszkańcom. Powstanie tam świetlica, oddział biblioteki oraz miejsce aktywności dla lokalnych stowarzyszeń. Aktualnie Gmina Ostróda wraz ze Stowarzyszeniem Teraz My jest w trakcie remontu i modernizacji obiektu. Będzie to miejsce inspiracji i aktywności mieszkańców oraz organizacji pozarządowych. Środki na realizację inwestycji pochodzą z budżetu Gminy Ostróda w kwocie 110 000,00zł przy wsparciu finansowym  Stowarzyszenia Teraz My.

Nowe życie dawnej szkoły w Starych Jabłonkach
Gmina

Transmisja XXIII Sesji Rady Gminy Ostróda w dniu 24.04.2020 r. godz. 09:00

24.04.2020

Transmisja XXIII Sesji Rady Gminy Ostróda w dniu 24.04.2020 r. godz. 09:00
Gmina

Na co czeka Burmistrz Miasta Ostróda. Kiedy zostanie otwarte targowisko w Ostródzie?

23.04.2020

W imieniu rolników, producentów żywności oraz pozostałych podmiotów zajmujących się szeroko pojętym handlem Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas zwrócił się do Burmistrza Miasta Ostróda z prośbą o uruchomienie targowiska w Ostródzie.

Na co czeka Burmistrz Miasta Ostróda. Kiedy zostanie otwarte targowisko w Ostródzie?
Gmina

Maseczki ochronne dla mieszkańców Gminy Ostróda!

17.04.2020

W ramach akcji Maseczki dla Polski Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas odebrał od firmy Wipasz S.A. (sponsora akcji) maseczki ochronne dla mieszkańców naszej gminy. Dystrybucja wśród mieszkańców rozpocznie się już w ten weekend poprzez Sołtysów i Radnych Gminy Ostróda.

Maseczki ochronne dla mieszkańców Gminy Ostróda!
Gmina

Zdrowych i Spokojnych Świąt

10.04.2020

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych
życzymy Państwu zdrowych i spokojnych chwil oraz wszelkiej pomyślności.
Niech ten czas wypełniony będzie wzajemną serdecznością,
chwilami spędzonymi w gronie najbliższych oraz nadzieją i wiarą w lepszą przyszłość.

Zdrowych i Spokojnych Świąt

Zakład Obsługi Komunalnej

Zakład Obsługi Komunalnej

Związek Gmin Czyste Środowisko

Związek Gmin Czyste Środowisko

ZUOK Rudno

ZUOK Rudno

Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Ostróda

Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Ostróda

System Informacji Przestrzennej

System Informacji Przestrzennej