Karuzela na stronie głównej

Stare Jabłonki - Jezioro Szeląg Mały

Gmina Ostróda to leżąca na Mazurach Zachodnich jedna z największych gmin województwa warmińsko-mazurskiego. Malowniczo położona wśród licznych jezior, rzek i kanałów, zatopiona wśród wspaniałych kompleksów leśnych. Liczy dziś prawie 16 tysięcy mieszkańców. Na terenie gminy znajduje się ponad 80 miejscowości połączonych w 40 sołectw.

Kanał Elbląski

Obszar gminy jest zróżnicowany krajobrazowo. Występują tu liczne wzniesienia, wśród których najwyższe na całym Pojezierzu Mazurskim – Góra Dylewska 312 m n.p.m. Większa część gminy leży w dorzeczu Drwęcy i jej dopływów. Na tym terenie turysta odnajdzie m.in. jeden z 7 cudów Polski, czyli Kanał Elbląski ze Śluzą Mała Ruś, mający swój początek w Sołectwie Stare Jabłonki.

Wzgórza Dylewskie

Piękne krajobrazy oraz odpowiednia infrastruktura stwarzają doskonałe warunki do rozwoju inwestycji proturystycznych, czego dowodem sà funkcjonujące na terenie gminy duże obiekty hotelarskie. Doskonałym przykładem jest największy w Polsce Instytut Kosmetyczny, czyli pięciogwiazdkowy Hotel SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie.

Hotel SPA Dr Irena Eris

Pięciogwiazdkowy obiekt w połączeniu ze szczególnymi walorami Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich z każdym rokiem przyciąga na teren gminy coraz większą liczbę turystów. Atrakcji dopełniają wieża widokowa, liczne rezerwaty przyrody oraz ścieżki ekologiczne i edukacyjne.

Hotel Anders w Starych Jabłonkach

Czterogwiazdkowy obiekt położony w znanym kurorcie letnim, Stare Jabłonki na szlaku wodnym Kanału Elbląskiego. Hotel mieści się nad brzegiem Jeziora Szeląg Mały, w otoczeniu majestatycznych lasów, na granicy rezerwatu Sosny Taborskiej. Malownicza sceneria, las, woda, świeże powietrze sprawiają, że jest to idealne miejsce na wypoczynek.

Pałac Klonowo

Na terenie Gminy Ostróda wyznaczone zostały cieszące się dużym zainteresowaniem szlaki rowerowe i piesze o łącznej długości ponad 200km. Każdy z nich jest inny, a możliwość podziwiania przepięknych krajobrazów i zabytków połączona z bogatą ofertą licznych gospodarstw agroturystycznych z pewnością dopełnia ofertę turystyczną gminy.

Zabytkowy Kościół Ewangelicko – Metodystyczny w Glaznotach

Gmina Ostróda zaliczana jest do najczystszych zakątków Polski, które sprzyjają aktywnym formom wypoczynku, a usytuowane na terenie gminy obiekty dziedzictwa kulturowego zadowolą nawet najbardziej wymagających turystów.

obrazek news
Gmina

Złóż deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

21.06.2021

Złóż deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
obrazek news
Gmina

WAŻNE ZMIANY W PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE” – WYCOFANIE DOTACJI NA KOTŁY WĘGLOWE I PODWYŻSZENIE PROGÓW DOCHODOWYCH

21.06.2021
Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r., co oznacza, że od 1 stycznia 2022 r. nie będzie dotacji na to źródło ciepła. Ponadto od 1 lipca 2021 r. planowane jest zwiększenie obecnych progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania, czyli do uzyskania do 37 tys. zł bezzwrotnej dotacji.
WAŻNE ZMIANY W PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE” – WYCOFANIE DOTACJI NA KOTŁY WĘGLOWE I PODWYŻSZENIE PROGÓW DOCHODOWYCH
obrazek news
Gmina

Radni udzielili jednogłośnie absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda

21.06.2021

W sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda odbyła się XXXV Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023, podczas której rozpatrzony został Raport o stanie Gminy Ostróda za 2020 r., a także Rada Gminy Ostróda udzieliła jednogłośnie absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda Bogusławowi Fijasowi w związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r.

Radni udzielili jednogłośnie absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda
obrazek news
Gmina

Transmisja XXXV Sesji Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023 - 21.06.2021 r. godz. 10:00

21.06.2021

 

 

Adres aktualnego kanału transmisji: 

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/974/rada-gminy-ostroda.htm

Transmisja XXXV Sesji Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023 - 21.06.2021 r. godz. 10:00
obrazek news
Gmina

Promesa dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gminy Ostróda

18.06.2021

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas z rąk  Wiceministra Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Błażeja Pobożego oraz Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego odebrał promesę na łączną kwotę 400 000zł. dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. "Przebudowa nawierzchni drogi S7-Wyżnice". Dofinansowanie skierowane było głównie do gmin, w których kiedyś działały PGR-y. Zadanie będzie obejmowało swoim zakresem wykonanie ok. 1150 mb nawierzchni jezdni z masy bitumicznej o szerokości 4-4,5m wraz z poboczami. Szacunkowy łączny koszt inwestycji wynosi 950 000,00 zł..

Promesa dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gminy Ostróda
obrazek news
Inwestycje gminne

Remont drogi w miejscowości Rudno

17.06.2021

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na wykonanie zadania pn. "Remont drogi w miejscowości Rudno". Inwestycja obejmuje swoim zakresem wykonanie remontu nawierzchni drogi oraz chodnika w miejscowości Rudno. Planuje się wyremontowanie istniejącej nawierzchni jezdni z masy bitumicznej z przeznaczeniem pod ruch KR-2 i KR-3. Przedmiotowa droga jest niezwykle ważna nie tylko dla Gminy Ostróda i jej mieszkańców, ale również dla całego regionu, gdyż stanowi główną drogę dojazdową do ZUOK Rudno Sp. z o.o.. Jej remont przyczyni się do wzrostu komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi. Wykonawcą robót będzie Konsorcjum Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ZIEJA" Ryszard Zieja z Łomży oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Wojciech Zieja z Ostródy. Wartość zadania wynosi 643 904,88 zł. Zadanie realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Remont drogi w miejscowości Rudno
obrazek news
Inwestycje gminne

Nowy chodnik w miejscowości Kajkowo

17.06.2021

W trosce o bezpieczeństwo i komfort mieszkańców Gmina Ostróda wykonała chodnik  przy ul. Henrykowskiej w miejscowości Kajkowo. Wykonano  chodnik z kostki betonowej  wraz ze zjazdami. Koszt zadania wyniósł 31 000,00 zł z czego 14 500,00 zł pochodziło z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kajkowo. Wykonawcą robót była firma PHUP "CEZAR" Bogusława Zajkowska z Ostródy.

Nowy chodnik w miejscowości Kajkowo
obrazek news
Oświata

Certyfikat wzorowej placówki Małego Misia w Świecie Wielkiej Literatury

17.06.2021

Przedszkole Samorządowe w Starych Jabłonkach otrzymało certyfikat wzorowej placówki Małego Misia w Świecie Wielkiej Literatury. Patronat honorowy objął nad tym projektem Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak.

Certyfikat wzorowej placówki Małego Misia w Świecie Wielkiej Literatury
obrazek news
Oświata

1 miejsce w ogólnopolskim konkursie patriotycznym

17.06.2021

Przedszkole Samorządowe w Starych Jabłonkach (grupa 5-6 latków) zajęło pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie patriotycznym "W małym sercu Polska". Konkurs został objęty honorowym patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Olsztyna. W linku można zobaczyć nagrodzoną prezentację:

https://drive.google.com/file/d/1yAg3YO4HJYtI27GtIO5aDCB38D8Rq7Vk/view?usp=sharing

1 miejsce w ogólnopolskim konkursie patriotycznym
obrazek news
Gmina

Zachęcamy Koła Gospodyń Wiejskich do przyłączenia się do SIECI KGW

17.06.2021

Głównym celem projektu jest utworzenie wojewódzkiej sieci Kół Gospodyń Wiejskich jako forum współpracy i silnej marki KGW w regionie. Dla KGW, które przyłączą się do sieci zaplanowano cykl edukacyjny w ramach Akademii KGW, otwarte szkolenia, spotkania, doradztwo, kompleksowe wsparcie merytoryczne, pomoc w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków dotacyjnych, animacje, udział w tworzeniu marki KGW województwa warmińsko-mazurskiego. Szczegóły dotyczące projektu oraz regulamin i formularz rekrutacyjny znajdują się na stronie internetowej www.mocnasiec.terazmy.orgw zakładce „O projekcie → Dokumenty do pobrania”. Na stronie znajdziecie zarówno informacje dotyczące poszczególnych działań projektowych, jak również aktualne informacje związane z działalnością Kół w całej Polsce.

Zachęcamy Koła Gospodyń Wiejskich do przyłączenia się do SIECI KGW
obrazek news
Oświata

Certyfikat wzorowej placówki

16.06.2021

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Brzydowie otrzymała certyfikat wzorowej placówki Małego Misia w Świecie Wielkiej Literatury. Patronat honorowy objął nad tym projektem Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak.

Certyfikat wzorowej placówki
obrazek news
Oświata

Szkoła Podstawowa w Brzydowie najlepsza w Polsce w konkursie Ministerstwa Edukacji i Nauki

16.06.2021

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brzydowie zostali laureatami tegorocznego konkursu Ministerstwa Edukacji i Nauki zorganizowanego z okazji Dnia Nowych Technologii w Edukacji w 2021 r. Celem tej  inicjatywy była popularyzacja technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji podczas codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą. Konkurs rozgrywany był w trzech kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe lub placówki edukacyjne. Składał się z dwóch etapów:
- etap I – wojewódzki,
- etap II – centralny (ogólnopolski).
Szkoła Podstawowa im. Janusza  Korczaka w Brzydowie została Laureatem w etapie wojewódzkim konkursu, dzięki czemu zakwalifikowana została do etapu II (centralnego). I tu okazała się najlepsza! Jest w gronie Laureatów. Dzień Nowych Technologii w Edukacji, który odbył się 19 marca 2021 r.  stanowił podsumowanie działań realizowanych przez szkołę w ramach bieżącej pracy dydaktyczno-wychowawczej, ze szczególnym naciskiem na rozwój nowoczesnych metod i sposobów nauczania.

Szkoła Podstawowa w Brzydowie najlepsza w Polsce w konkursie Ministerstwa Edukacji i Nauki
obrazek news
Oświata

Festiwal Lego Discover w SP Brzydowo

14.06.2021

W Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brzydowie odbył się „Festiwal Lego Discover” z udziałem Pani Ewy Malinowskiej – kierownik Referatu Oświaty Gminy Ostróda oraz wizytatorów Kuratorium Oświaty w Olsztynie: Pani Izabeli Rybackiej i Pana Wojciecha Marczaka. Spotkanie to stanowiło podsumowanie projektu First Lego League Discover, w którym szkoła uczestniczy od lutego 2021 roku. Jest to projekt edukacyjny, który opiera się na wykorzystaniu klocków Lego w edukacji, podczas zajęć wychowania przedszkolnego. W ramach projektu dzieci poprzez zabawę poznają świat nauki, techniki, inżynierii i matematyki. Te doświadczenia pobudzają naturalną dziecięcą ciekawość, poszerzają ich wiedzę i rozwijają nawyki uczenia. Nieodłączny element projektu stanowi metoda 6 klocków. Jest to zestaw krótkich ćwiczeń z wykorzystaniem klocków w 6 kolorach, które rozwijają wiele umiejętności dzieci w obszarze fizycznym, emocjonalno-społecznym i poznawczym.

Festiwal Lego Discover w SP Brzydowo
obrazek news
Inwestycje gminne

Dofinansowanie dla Gminy Ostróda

11.06.2021

Gmina Ostróda otrzymała 400 000,00 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. "Przebudowa nawierzchni drogi S7-Wyżnice". Dofinansowanie skierowane było głównie do gmin, w których kiedyś działały PGR-y. Zadanie będzie obejmowało swoim zakresem wykonanie ok. 1150 mb nawierzchni jezdni z masy bitumicznej o szerokości 4-4,5m wraz z poboczami. Szacunkowy łączny koszt inwestycji wynosi 950 000,00 zł..

Dofinansowanie dla Gminy Ostróda
zaklad obslugi komunalnej

Zakład Obsługi Komunalnej

Zakład Obsługi Komunalnej
zwiazek gmin

Związek Gmin Czyste Środowisko

Związek Gmin Czyste Środowisko
rudno

ZUOK Rudno

ZUOK Rudno
Termomodernizacja obiektów oświatowych

Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Ostróda

Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Ostróda

System Informacji Przestrzennej

System Informacji Przestrzennej