Gmina Ostróda to leżąca na Mazurach Zachodnich jedna z największych gmin województwa warmińsko-mazurskiego. Malowniczo położona wśród licznych jezior, rzek i kanałów, zatopiona wśród wspaniałych kompleksów leśnych. Liczy dziś prawie 16 tysięcy mieszkańców. Na terenie gminy znajduje się ponad 80 miejscowości połączonych w 40 sołectw.

Obszar gminy jest zróżnicowany krajobrazowo. Występują tu liczne wzniesienia, wśród których najwyższe na całym Pojezierzu Mazurskim – Góra Dylewska 312 m n.p.m. Większa część gminy leży w dorzeczu Drwęcy i jej dopływów. Na tym terenie turysta odnajdzie m.in. jeden z 7 cudów Polski, czyli Kanał Elbląski ze Śluzą Mała Ruś, mający swój początek w Sołectwie Stare Jabłonki.

Piękne krajobrazy oraz odpowiednia infrastruktura stwarzają doskonałe warunki do rozwoju inwestycji proturystycznych, czego dowodem sà funkcjonujące na terenie gminy duże obiekty hotelarskie. Doskonałym przykładem jest największy w Polsce Instytut Kosmetyczny, czyli pięciogwiazdkowy Hotel SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie.

Pięciogwiazdkowy obiekt w połączeniu ze szczególnymi walorami Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich z każdym rokiem przyciąga na teren gminy coraz większą liczbę turystów. Atrakcji dopełniają wieża widokowa, liczne rezerwaty przyrody oraz ścieżki ekologiczne i edukacyjne.

Czterogwiazdkowy obiekt położony w znanym kurorcie letnim, Stare Jabłonki na szlaku wodnym Kanału Elbląskiego. Hotel mieści się nad brzegiem Jeziora Szeląg Mały, w otoczeniu majestatycznych lasów, na granicy rezerwatu Sosny Taborskiej. Malownicza sceneria, las, woda, świeże powietrze sprawiają, że jest to idealne miejsce na wypoczynek.

Na terenie Gminy Ostróda wyznaczone zostały cieszące się dużym zainteresowaniem szlaki rowerowe i piesze o łącznej długości ponad 200km. Każdy z nich jest inny, a możliwość podziwiania przepięknych krajobrazów i zabytków połączona z bogatą ofertą licznych gospodarstw agroturystycznych z pewnością dopełnia ofertę turystyczną gminy.

Gmina Ostróda zaliczana jest do najczystszych zakątków Polski, które sprzyjają aktywnym formom wypoczynku, a usytuowane na terenie gminy obiekty dziedzictwa kulturowego zadowolą nawet najbardziej wymagających turystów.

Inwestycje gminne

Przebudowa nawierzchni drogi w Kajkowie

08.07.2020

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizację inwestycji, która dotyczy przebudowy istniejącej nawierzchni drogi gminnej nr 153056N – ul. Henrykowska w m. Kajkowo. Zadanie obejmuje zakresem wykonanie ok. 212 mb. jezdni o nawierzchni z kostki betonowej z przeznaczeniem pod ruch KR-2 oraz budowę kanalizacji deszczowej. W ramach zadania wykonany zostanie również chodnik, a w końcowym odcinku drogi plac do zawracania. Koszt zadania to 382 674,16 zł. Środki w całości pochodzą z budżetu gminy. Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne "CEZAR" Bogusława Zajkowska w siedzibą w Ostródzie.

Przebudowa nawierzchni drogi w Kajkowie
Gmina

2 miliony złotych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

08.07.2020

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas odebrał od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego bon na ponad 2 miliony złotych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19.  Wsparcie jest bezzwrotne. To środki przeznaczone na  dotacje dla gmin, powiatów i miast, w wysokości od 0,5 mln zł do aż ponad 93 mln. Łącznie w skali całego kraju aż 6 miliardów złotych. Środki przekazane przez rząd będzie można wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje, m.in.  remonty szkół i przedszkoli, inwestycje w wodociągi i kanalizację, budowę żłobków, drogi – a także inne niezbędne lokalnie działania.

2 miliony złotych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Gmina

Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Ornowo-Wirwajdy - Informacja

02.07.2020

Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Ornowo-Wirwajdy - Informacja
Inwestycje gminne

Przebudowa nawierzchni drogi w Klonowie

01.07.2020

Długo oczekiwana przez mieszkańców Klonowa przebudowa drogi w tym roku stanie się faktem. Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 153099N Klonowo - wieś”. Zadanie w całości sfinansowane jest przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w ramach bezzwrotnego wsparcia finansowego. Wykonawcą będzie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ZIEJA" Ryszard Zieja z Górki (Gmina Ostróda). Wartość inwestycji wynosi 560.905,51 zł brutto.

Przebudowa nawierzchni drogi w Klonowie
Gmina

Radni udzielili jednogłośnie absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda

30.06.2020

W sali konferencyjnej Hotelu Sajmino w Kajkowie odbyła się XXV Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023, podczas której rozpatrzony został Raport o stanie Gminy Ostróda za 2019 r., a także Rada Gminy Ostróda udzieliła jednogłośnie absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda Bogusławowi Fijasowi w związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.

Radni udzielili jednogłośnie absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda
Gmina

Transmisja XXV Sesji Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023 - 30 czerwca 2020 r. godz. 10:00

30.06.2020

Transmisja XXV Sesji Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023 - 30 czerwca 2020 r. godz. 10:00
Gmina

U W A G A !!! Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15 w gminie Ostróda

28.06.2020
U W A G A !!!
 
Zmiana siedziby
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15
w gminie Ostróda

 

         Postanowieniem Nr 532-25/2020 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 18 czerwca 2020 r. na czas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., została dokonana  zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej Nr 15 w gminie Ostróda;
 
na siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15
     wyznaczono:
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie
ul. 11-ego listopada 39, 14-100 Ostróda.
U W A G A !!! Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15 w gminie Ostróda
Gmina

Zapraszamy na wybory 28 czerwca 2020 r. - Możemy otrzymać nowy wóz strażacki!!!

26.06.2020

Drodzy Mieszkańcy Gminy Ostróda, solidarnie weźmy udział w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki naszemu osobistemu udziałowi w wyborach i możliwości uzyskania największej frekwencji w województwie warmińsko – mazurskim mamy szansę na otrzymanie samochodu strażackiego o łącznej wartości 800 000 zł dla naszych druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zapraszamy na wybory 28 czerwca 2020 r. - Możemy otrzymać nowy wóz strażacki!!!
Gmina

Transmisja Komisji Wspólnych Gminy Ostróda dnia 26.06.2020 godz. 13:00

26.06.2020

Transmisja Komisji Wspólnych Gminy Ostróda dnia 26.06.2020 godz. 13:00
Inwestycje gminne

Konkursy dla obszarów wiejskich i sołectw rozstrzygnięte

25.06.2020

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego rozstrzygnął dwa konkursy istotne dla rozwoju obszarów wiejskich – „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla“ oraz „Małe granty sołeckie marszałka województwa warmińsko-mazurskiego“. Dofinansowanie z terenu gminy Ostróda otrzymają:

  • Lipowo – wartość zadnia  24 800,00 zł, dofinansowanie 15 000,00 zł, wkład własny z funduszu sołeckiego 9 800,00 zł. Inwestycja polega na zagospodarowaniu terenu plaży w w/w miejscowości,
  • Lichtajny - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, wartość zadania 25 000,00 zł, dofinansowanie 20 000,00 zł, wkład własny z funduszu sołeckiego 5 000,00 zł.
Konkursy dla obszarów wiejskich i sołectw rozstrzygnięte
Gmina

WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLIC WIEJSKICH

22.06.2020

ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚWIETLIC WIEJSKICH W GMINIE OSTRÓDA
W OKRESIE PANDEMII COVID-19 OBOWIĄZUJĄCE OD CZERWCA 2020 r. DO ODWOŁANIA

WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLIC WIEJSKICH
Inwestycje gminne

Miodowy Zakątek w Turznicy oficjalnie otwarty!

21.06.2020

Dzięki realizacji zadania została zagospodarowana przestrzeń wokół oczka wodnego oraz został nadany charakter tematyczny. Mała architektura w postaci m.in. ławek, tablicy informacyjnej czy modeli uli uczyniło z tego miejsca przestrzeń do wypoczynku o zupełnie odmiennym charakterze niż dotychczas występującego na terenie miejscowości. Wokół oczka wodnego powstała ścieżka spacerowa. Wzdłuż linii brzegowej zasadzony został miododajny berberys. Wartość zadania inwestycyjnego wyniosła 21 942,00 zł.

Miodowy Zakątek w Turznicy oficjalnie otwarty!
Gmina

Dąb 600-lecia – symbol pamięci i rozwoju wsi Glaznoty

20.06.2020

Od kilku lat Glaznoty w Gminie Ostróda coraz bardziej otwierają się na świat zewnętrzny. W sobotnie popołudnie mieszkańcy wsi zgromadzili się koło gotyckiego kościoła, przy dębie, który w 1929 roku z okazji 600-lecia Glaznot zasadzili dawni glaznotczanie. W sąsiedztwie jubileuszowego drzewa, siłami wszystkich mieszkańców i gości, wkopana została tablica informacyjno-edukacyjna sfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie za pośrednictwem Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej (Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli).

Dąb 600-lecia – symbol pamięci i rozwoju wsi Glaznoty

Zakład Obsługi Komunalnej

Zakład Obsługi Komunalnej

Związek Gmin Czyste Środowisko

Związek Gmin Czyste Środowisko

ZUOK Rudno

ZUOK Rudno

Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Ostróda

Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Ostróda

System Informacji Przestrzennej

System Informacji Przestrzennej