Karuzela na stronie głównej

Stare Jabłonki - Jezioro Szeląg Mały

Gmina Ostróda to leżąca na Mazurach Zachodnich jedna z największych gmin województwa warmińsko-mazurskiego. Malowniczo położona wśród licznych jezior, rzek i kanałów, zatopiona wśród wspaniałych kompleksów leśnych. Liczy dziś prawie 16 tysięcy mieszkańców. Na terenie gminy znajduje się ponad 80 miejscowości połączonych w 40 sołectw.

Kanał Elbląski

Obszar gminy jest zróżnicowany krajobrazowo. Występują tu liczne wzniesienia, wśród których najwyższe na całym Pojezierzu Mazurskim – Góra Dylewska 312 m n.p.m. Większa część gminy leży w dorzeczu Drwęcy i jej dopływów. Na tym terenie turysta odnajdzie m.in. jeden z 7 cudów Polski, czyli Kanał Elbląski ze Śluzą Mała Ruś, mający swój początek w Sołectwie Stare Jabłonki.

Wzgórza Dylewskie

Piękne krajobrazy oraz odpowiednia infrastruktura stwarzają doskonałe warunki do rozwoju inwestycji proturystycznych, czego dowodem sà funkcjonujące na terenie gminy duże obiekty hotelarskie. Doskonałym przykładem jest największy w Polsce Instytut Kosmetyczny, czyli pięciogwiazdkowy Hotel SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie.

Hotel SPA Dr Irena Eris

Pięciogwiazdkowy obiekt w połączeniu ze szczególnymi walorami Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich z każdym rokiem przyciąga na teren gminy coraz większą liczbę turystów. Atrakcji dopełniają wieża widokowa, liczne rezerwaty przyrody oraz ścieżki ekologiczne i edukacyjne.

Hotel Anders w Starych Jabłonkach

Czterogwiazdkowy obiekt położony w znanym kurorcie letnim, Stare Jabłonki na szlaku wodnym Kanału Elbląskiego. Hotel mieści się nad brzegiem Jeziora Szeląg Mały, w otoczeniu majestatycznych lasów, na granicy rezerwatu Sosny Taborskiej. Malownicza sceneria, las, woda, świeże powietrze sprawiają, że jest to idealne miejsce na wypoczynek.

Pałac Klonowo

Na terenie Gminy Ostróda wyznaczone zostały cieszące się dużym zainteresowaniem szlaki rowerowe i piesze o łącznej długości ponad 200km. Każdy z nich jest inny, a możliwość podziwiania przepięknych krajobrazów i zabytków połączona z bogatą ofertą licznych gospodarstw agroturystycznych z pewnością dopełnia ofertę turystyczną gminy.

Zabytkowy Kościół Ewangelicko – Metodystyczny w Glaznotach

Gmina Ostróda zaliczana jest do najczystszych zakątków Polski, które sprzyjają aktywnym formom wypoczynku, a usytuowane na terenie gminy obiekty dziedzictwa kulturowego zadowolą nawet najbardziej wymagających turystów.

obrazek news
Gmina

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dot. piątej aktualizacji wytycznych przeciwepidemicznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

27.11.2020

Uprzejmie informuję, iż 19 listopada 2020 r. Główny Inspektor Sanitarny podpisał piątą aktualizację wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i opublikował ją na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod adresem: https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3---v-aktualizacja

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dot. piątej aktualizacji wytycznych przeciwepidemicznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
obrazek news
Inwestycje gminne

Przebudowa drogi w Samborowie

27.11.2020

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas dokonał odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 153037N – ul. Dworcowa w m. Samborowo wraz z chodnikiem i budową kanalizacji deszczowej”. Całkowita wartość zadania wyniosła 994 118,40 zł z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych to 425 136,06 zł.

Przebudowa drogi w Samborowie
obrazek news
Inwestycje gminne

Nowe boisko treningowe w Zwierzewie

26.11.2020

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas dokonał odbioru technicznego dotyczącego utworzenia boiska treningowego w miejscowości Zwierzewo. Nowe boisko z pewnością pomoże w prowadzeniu zajęć sportowych dla kilku grup młodzieżowych przez lokalny klub sportowy - GLKS Kormoran Zwierzewo. Zadanie objęło zakresem oczyszczenie i niwelację terenu, rozścielenie ziemi urodzajnej i rozsiew nasion trawy. Łączny koszt zadania wyniósł 18 500,00 zł, a wykonawcą robót była firma "Mazur-Mebel" Marcin Perczyński. 

Nowe boisko treningowe w Zwierzewie
obrazek news
Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Bezpieczna droga do szkoły

26.11.2020

Ogólnopolskie działania „Bezpieczna droga do szkoły” rozpoczynają się z początkiem każdego roku szkolnego. Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Ostródzie również przystąpiło do jego realizacji. W ramach organizowanej akcji we wszystkich placówkach przedszkolnych na terenie Gminy Ostróda odbyły się zajęcia z dziećmi w zakresie niezbędnej wiedzy w zakresie bezpiecznego poruszania się po drodze zarówno w dzień jak i w nocy. Ponadto przekazano pomoce dydaktyczne oraz gadżety w postaci kamizelek odblaskowych, celem wykorzystania na spacerach z przedszkolakami, a także breloczki do wykorzystania w drodze do przedszkola, domu, jak również w wiele innych miejsc.

Bezpieczna droga do szkoły
obrazek news
Inwestycje gminne

Przebudowa drogi w Tyrowie

25.11.2020

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas dokonał odbioru zadania inwestycyjnego w Tyrowie. Zadanie dotyczyło przebudowy, istniejącej nawierzchni drogi gminnej nr 153123N DK16 – Tyrowo Kolonia wraz z chodnikiem, budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci wodociągowej.

Przebudowa drogi w Tyrowie
obrazek news
Gmina

Nagroda Amicus Bonus dla Wójta Gminy Ostróda

24.11.2020

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas otrzymał nagrodę Amicus Bonus. Nagradzani nimi są zasłużeni samorządowcy, pracownicy pomocy społecznej oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Nagrodę przyznał Artur Chojecki, Wojewoda Warmińsko-Mazurski.

Nagroda Amicus Bonus dla Wójta Gminy Ostróda
obrazek news
Inwestycje gminne

Przebudowa nawiechni drogi w Klonowie

23.11.2020

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas wraz z przedstawicielem KOWR Radosławem Barczykowskim dokonali odbioru zadania inwestycyjnego, dotyczącego przebudowy istniejącej nawierzchni drogi gminnej 153099N Klonowo. Zadanie objęło zakresem wykonanie jezdni z nawierzchni bitumicznej oraz z kostki betonowej. W terenie zabudowanym wykonany został jednostronny chodnik oraz miejsca postojowe. Łączny koszt zadania wyniósł 624 641,90zł. Zadanie zostało w całości sfinansowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja.

Przebudowa nawiechni drogi w Klonowie
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Aktualności

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

20.11.2020

W związku z realizowanym przez Gminę Ostróda projektem pn.:  „Informatyzacja urzędu i wdrożenie nowoczesnych eUsług w Gminie Ostróda” informujemy, iż Urząd Gminy Ostróda uruchamia system informatyczny witkac.pl, który jest przeznaczony dla organizacji pozarządowych i samorządów oraz innych podmiotów, współpracujących finansowo.

System ten ma za zadanie ułatwić i zautomatyzować procedury związane z realizacją otwartych konkursów ofert skierowanych do organizacji pozarządowych, realizujących zadania publiczne na terenie Gminy Ostróda.

W związku z powyższym, aby ułatwić prawidłowe wdrożenie systemu niezbędnego do elektronicznej obsługi dokumentacji wytwarzanej w ramach działalności NGO, niezbędnym jest, aby przedstawiciele Organizacji Pozarządowych przeszli zdalny (on-line) proces szkoleniowy.

Szkolenie dla organizacji pozarządowych
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Aktualności

Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021".

19.11.2020

Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021".

Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021".
obrazek news
Gmina

Narodowe Święto Niepodległości

11.11.2020

Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości  nie odbyły się w tak podniosłej formie jak w latach poprzednich, gdzie czciliśmy je w dużym gronie społeczności Gminy Ostróda. Tegoroczna uroczystość miała wymiar symboliczny. Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas wraz z Sołtysem Sołectwa Samborowo Jackiem Grabowskim złożyli kwiaty przy pamiątkowym pomniku czcząc w ten sposób pamięć i oddając hołd bohaterom.

Narodowe Święto Niepodległości
obrazek news
Gmina

Gmina Ostróda w Święto Niepodległości w TV Polsat

11.11.2020

11 listopada obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Wydarzenia z terenu gminy Ostróda można było obejrzeć podczas wejść na żywo w TV Polsat.

Gmina Ostróda w Święto Niepodległości w TV Polsat
obrazek news
Gmina

Transmisja XXVIII Sesji Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023 - 10 listopad 2020 r. godz. 13:00

10.11.2020

Transmisja XXVIII Sesji Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023 - 10 listopad 2020 r. godz. 13:00
obrazek news
Sport

Gmina Ostróda na V miejscu w Wojewódzkim Finale Turnieju 'Mała Piłkarska Kadra Czeka'

07.11.2020

W Ostródzie odbył się Wojewódzki Finał Turnieju "Piłkarska Kadra Czeka". Młodzi zawodnicy Płomienia Turznica przyzwoicie zaprezentowali się na tle bardzo dobrych drużyn z naszego województwa, zajmując 5 miejsce. Niedosyt pozostał, bo awans do najlepszej czwórki był bardzo blisko, bowiem wystarczyło w spotkaniu z MKS Jeziorany wykorzystać rzut karny. 

Gmina Ostróda na V miejscu w Wojewódzkim Finale Turnieju 'Mała Piłkarska Kadra Czeka'
zaklad obslugi komunalnej

Zakład Obsługi Komunalnej

Zakład Obsługi Komunalnej
zwiazek gmin

Związek Gmin Czyste Środowisko

Związek Gmin Czyste Środowisko
rudno

ZUOK Rudno

ZUOK Rudno
Termomodernizacja obiektów oświatowych

Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Ostróda

Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Ostróda

System Informacji Przestrzennej

System Informacji Przestrzennej