Karuzela na stronie głównej

Stare Jabłonki - Jezioro Szeląg Mały

Gmina Ostróda to leżąca na Mazurach Zachodnich jedna z największych gmin województwa warmińsko-mazurskiego. Malowniczo położona wśród licznych jezior, rzek i kanałów, zatopiona wśród wspaniałych kompleksów leśnych. Liczy dziś prawie 16 tysięcy mieszkańców. Na terenie gminy znajduje się ponad 80 miejscowości połączonych w 40 sołectw.

Kanał Elbląski

Obszar gminy jest zróżnicowany krajobrazowo. Występują tu liczne wzniesienia, wśród których najwyższe na całym Pojezierzu Mazurskim – Góra Dylewska 312 m n.p.m. Większa część gminy leży w dorzeczu Drwęcy i jej dopływów. Na tym terenie turysta odnajdzie m.in. jeden z 7 cudów Polski, czyli Kanał Elbląski ze Śluzą Mała Ruś, mający swój początek w Sołectwie Stare Jabłonki.

Wzgórza Dylewskie

Piękne krajobrazy oraz odpowiednia infrastruktura stwarzają doskonałe warunki do rozwoju inwestycji proturystycznych, czego dowodem sà funkcjonujące na terenie gminy duże obiekty hotelarskie. Doskonałym przykładem jest największy w Polsce Instytut Kosmetyczny, czyli pięciogwiazdkowy Hotel SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie.

Hotel SPA Dr Irena Eris

Pięciogwiazdkowy obiekt w połączeniu ze szczególnymi walorami Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich z każdym rokiem przyciąga na teren gminy coraz większą liczbę turystów. Atrakcji dopełniają wieża widokowa, liczne rezerwaty przyrody oraz ścieżki ekologiczne i edukacyjne.

Hotel Anders w Starych Jabłonkach

Czterogwiazdkowy obiekt położony w znanym kurorcie letnim, Stare Jabłonki na szlaku wodnym Kanału Elbląskiego. Hotel mieści się nad brzegiem Jeziora Szeląg Mały, w otoczeniu majestatycznych lasów, na granicy rezerwatu Sosny Taborskiej. Malownicza sceneria, las, woda, świeże powietrze sprawiają, że jest to idealne miejsce na wypoczynek.

Pałac Klonowo

Na terenie Gminy Ostróda wyznaczone zostały cieszące się dużym zainteresowaniem szlaki rowerowe i piesze o łącznej długości ponad 200km. Każdy z nich jest inny, a możliwość podziwiania przepięknych krajobrazów i zabytków połączona z bogatą ofertą licznych gospodarstw agroturystycznych z pewnością dopełnia ofertę turystyczną gminy.

Zabytkowy Kościół Ewangelicko – Metodystyczny w Glaznotach

Gmina Ostróda zaliczana jest do najczystszych zakątków Polski, które sprzyjają aktywnym formom wypoczynku, a usytuowane na terenie gminy obiekty dziedzictwa kulturowego zadowolą nawet najbardziej wymagających turystów.

obrazek news
Inwestycje gminne

Nowy system automatycznego nawadniania na gminnym boisku w Smykówku

27.10.2022

Na gminnym boisku sportowym w Smykówku zainstalowano nowoczesny system automatycznego nawadniania. Nowy system z pewnością pomoże w okresie letnim utrzymać piękną zieloną murawę, a także wpłynie na bardziej ekonomiczne zużycie wody. Zadanie zostało dofinansowane ramach konkursu „Małe granty na infrastrukturę sportową w Województwie Warmińsko-Mazurskim w 2022 r.” ze środków Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

 

Wykonawcą robót była firma FHU "Jutrzenka" z Lubichowa, koszt inwestycji wyniósł 60 000 zł.

Nowy system automatycznego nawadniania na gminnym boisku w Smykówku
obrazek news
Oświata

Miejsca pamięci narodowej w mojej okolicy

26.10.2022

Uczennice Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tyrowie z klasy VIII: Antonina Trzęślewicz, Zuzanna Szymon, Zuzanna Orzechowska, Anita Jaskorzyńska pod opieką pani Marty Jasińskiej wzięły udział w konkursie „Miejsca pamięci narodowej w mojej okolicy”. Uczennicę zajęły III miejsce. Celem konkursu było: pogłębienie poczucia tożsamości lokalnej młodzieży i przynależności do miejsca zamieszkania, poznawanie historii najbliższej okolicy, doskonalenie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł.

Miejsca pamięci narodowej w mojej okolicy
obrazek news
Oświata

Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej

26.10.2022

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika już po raz trzeci miał przyjemność gościć uczniów szkół podstawowych Gminy Ostróda w ramach zorganizowanego przez szkołę Gminnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej. Konkurs objęty został patronatem honorowym Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa.

Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej
obrazek news
Gmina

Ku czci pomordowanych w Zawadach Małych

25.10.2022

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas, Kierownik Referatu Oświaty Ewa Malinowska oraz Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Starych Jabłonkach Iwona Murzyn złożyli wiązanki kwiatów i zapalili symboliczny znicz pod pomnikiem ku czci pomordowanych w Zawadach Małych. PAMIĘTAMY!!!

 
 
Ku czci pomordowanych w Zawadach Małych
obrazek news
Gmina

Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że dnia 28 października 2022 r. o godz. 10:00 odbędzie się LVI Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023

25.10.2022
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że dnia 28 października 2022 r. o godz. 10:00 odbędzie się LVI Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023
obrazek news
Oświata

Państwa głosy będą decydować o uzyskaniu wyróżnień.

25.10.2022
Dzisiaj, 25 października rozpoczęło się głosowanie. Zachęcamy do udziału. Państwa głosy będą decydować o uzyskaniu wyróżnień. Szkoła Podstawowa im. Żołnierza Polskiego w Durągu, Dyrektor Szkoły Rafał Jarema oraz nauczycielka Agnieszka Krzysiak otrzymali nominacje do nagrody w ramach wielkiego Plebiscytu Edukacyjnego prowadzonego przez „Gazetę Olsztyńską” i „Polska Times”.
Państwa głosy będą decydować o uzyskaniu wyróżnień.
obrazek news
Inwestycje gminne

Wymiana źródła ciepła w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Zwierzewie

25.10.2022
Dokonano odbioru robót wykonanych w ramach zadania „Wymiana źródła ciepła w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Zwierzewie”. Zakres robót obejmował demontaż i utylizację starego pieca, montaż wkładu kominowego , zakup i montaż nowego pieca C.O. wraz z osprzętem i automatyką. Wykonawcą w/w prac była firma : Przedsiębiorstwo „Technomłyn” SP.J. z Ostródy. Łączna wartość zadania – 59.040,00zł, z czego dotacja z WFOŚiGW wynosi 30.000,00zł.
Wymiana źródła ciepła w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Zwierzewie
obrazek news
Gmina

Mariaż lasu i pola - III Gminny Festiwal Dyni

25.10.2022

Mariaż lasu i pola - III Gminny Festiwal Dyni
obrazek news
Gmina

Gratulacje dla Koła Gospodyń Wiejskich w Pietrzwałdzie

24.10.2022

Gratulacje dla Koła Gospodyń Wiejskich w Pietrzwałdzie????????Mazurska zupa klopsowa zwyciężyła w rozegranej w Dobrocinie Bitwie Regionów. Koło Gospodyń Wiejskich z Pietrzwałdu będzie reprezentować Warmię i Mazury w finale krajowym.

Gratulacje dla Koła Gospodyń Wiejskich w Pietrzwałdzie
obrazek news
Gmina

Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Tyrowie

24.10.2022
W Tyrowie trwają prace montażowe w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Tyrowie” polegające na demontażu i utylizacji starego pieca, zakupie i montażu dwóch pomp ciepła typu powietrze – powietrze.
Wykonawcą prac montażowych jest firma Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych - PRIM z Ostródy.
Realizacja zadania możliwa jest dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie w kwocie 17.000,00 zł.
Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Tyrowie
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Aktualności

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

21.10.2022

Uprzejmie informujemy, iż realizując art. 4b ust. 1 oraz art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (D. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) trwają prace związane z opracowaniem:

  • Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
obrazek news
Oświata

Święto szkoły w Tyrowie

21.10.2022

W Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Tyrowie odbyła się uroczystość przekazania Relikwii Św. Jana Pawła II Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tyrowie. Podczas Mszy Świętej w Kościele pw. Świętego Wojciecha w Tyrowie Wielki Mistrz Konfederacji Orderu Świętego Stanisława Stefan Bronisław Kukowski przekazał relikwię na ręce Dyrektor Bożeny Bohdziewicz, przedstawicieli Rady Rodziców i uczniów. Obchody święta szkoły uświetniła obecność pocztów sztandarowych ze szkół w Samborowie, Brzydowie, Idzbarku i Durągu. Na zakończenie mszy uczniowie kl. V zaprezentowali program artystyczny przybliżający sylwetkę patrona szkoły – Jana Pawła II.

Święto szkoły w Tyrowie
obrazek news
Sport

Mistrzostwa Gminy Ostróda Szkół Podstawowych w Piłce Nożnej dziewcząt i chłopców o Puchar Wójta Gminy Ostróda - kat. U14

21.10.2022

Na orliku i boisku trawiastym w Samborowie zostały rozegrane  Mistrzostwa Gminy Ostróda Szkół Podstawowych w Piłce Nożnej dziewcząt i chłopców o Puchar Wójta Gminy Ostróda w kategorii U-14. Wsród dziewcząt najlepsza okazała się Szkoła Podstawowa w Samborowie, a w kategorii chłopców ze zwycięstwa cieszyli się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Idzbarku. 

Mistrzostwa Gminy Ostróda Szkół Podstawowych w Piłce Nożnej dziewcząt i chłopców o Puchar Wójta Gminy Ostróda - kat. U14
obrazek news
Gmina

Podziękowanie dla Wiceministra Aktywów Państwowych

20.10.2022

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas spotkał się z Wiceministrem Aktywów Państwowych Andrzejem Śliwką w celu przekazania podziękowań od druhów z jednostki OSP Smykówko i omówienia współpracy z Samorządem Gminy Ostróda.

Podziękowanie dla Wiceministra Aktywów Państwowych
obrazek news
Oświata

Nominacje do nagrody w ramach Plebiscytu Edukacyjnego

20.10.2022
Szkoła Podstawowa im. Żołnierza Polskiego w Durągu, Dyrektor Szkoły Rafał Jarema oraz nauczycielka Agnieszka Krzysiak otrzymali nominacje do nagrody w ramach wielkiego Plebiscytu Edukacyjnego prowadzonego przez „Gazetę Olsztyńską” i „Polska Times”. Plebiscyt głosami czytelników nagrodzi szkoły, które zasługują na miano najbardziej przyjaznych uczniom i rodzicom. Plebiscyt wyłoni szkoły, w których kadra pedagogiczna dba o dobrą atmosferę. W plebiscycie uczniowie i ich rodzice docenią starania dyrekcji i wszystkich nauczycieli. Głosowanie w plebiscycie rozpocznie się we wtorek, 25 października. Wszystkie informacje o akcji można znaleźć w serwisie internetowym pod adresem: www.gazetaolsztynska.pl/nauczyciel
 
 
Gratulujemy wyróżnienia i zachęcamy do oddawania głosów!
Nominacje do nagrody w ramach Plebiscytu Edukacyjnego
zaklad obslugi komunalnej

Zakład Obsługi Komunalnej

Zakład Obsługi Komunalnej
zwiazek gmin

Związek Gmin Czyste Środowisko

Związek Gmin Czyste Środowisko
rudno

ZUOK Rudno

ZUOK Rudno
Termomodernizacja obiektów oświatowych

Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Ostróda

Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Ostróda

System Informacji Przestrzennej

System Informacji Przestrzennej