Karuzela na stronie głównej

Stare Jabłonki - Jezioro Szeląg Mały

Gmina Ostróda to leżąca na Mazurach Zachodnich jedna z największych gmin województwa warmińsko-mazurskiego. Malowniczo położona wśród licznych jezior, rzek i kanałów, zatopiona wśród wspaniałych kompleksów leśnych. Liczy dziś prawie 16 tysięcy mieszkańców. Na terenie gminy znajduje się ponad 80 miejscowości połączonych w 40 sołectw.

Kanał Elbląski

Obszar gminy jest zróżnicowany krajobrazowo. Występują tu liczne wzniesienia, wśród których najwyższe na całym Pojezierzu Mazurskim – Góra Dylewska 312 m n.p.m. Większa część gminy leży w dorzeczu Drwęcy i jej dopływów. Na tym terenie turysta odnajdzie m.in. jeden z 7 cudów Polski, czyli Kanał Elbląski ze Śluzą Mała Ruś, mający swój początek w Sołectwie Stare Jabłonki.

Wzgórza Dylewskie

Piękne krajobrazy oraz odpowiednia infrastruktura stwarzają doskonałe warunki do rozwoju inwestycji proturystycznych, czego dowodem sà funkcjonujące na terenie gminy duże obiekty hotelarskie. Doskonałym przykładem jest największy w Polsce Instytut Kosmetyczny, czyli pięciogwiazdkowy Hotel SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie.

Hotel SPA Dr Irena Eris

Pięciogwiazdkowy obiekt w połączeniu ze szczególnymi walorami Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich z każdym rokiem przyciąga na teren gminy coraz większą liczbę turystów. Atrakcji dopełniają wieża widokowa, liczne rezerwaty przyrody oraz ścieżki ekologiczne i edukacyjne.

Hotel Anders w Starych Jabłonkach

Czterogwiazdkowy obiekt położony w znanym kurorcie letnim, Stare Jabłonki na szlaku wodnym Kanału Elbląskiego. Hotel mieści się nad brzegiem Jeziora Szeląg Mały, w otoczeniu majestatycznych lasów, na granicy rezerwatu Sosny Taborskiej. Malownicza sceneria, las, woda, świeże powietrze sprawiają, że jest to idealne miejsce na wypoczynek.

Pałac Klonowo

Na terenie Gminy Ostróda wyznaczone zostały cieszące się dużym zainteresowaniem szlaki rowerowe i piesze o łącznej długości ponad 200km. Każdy z nich jest inny, a możliwość podziwiania przepięknych krajobrazów i zabytków połączona z bogatą ofertą licznych gospodarstw agroturystycznych z pewnością dopełnia ofertę turystyczną gminy.

Zabytkowy Kościół Ewangelicko – Metodystyczny w Glaznotach

Gmina Ostróda zaliczana jest do najczystszych zakątków Polski, które sprzyjają aktywnym formom wypoczynku, a usytuowane na terenie gminy obiekty dziedzictwa kulturowego zadowolą nawet najbardziej wymagających turystów.

obrazek news
Gmina

Bezpłatne zajęcia fitness w Gminie Ostróda.

10.09.2020

Bezpłatne zajęcia fitness w Gminie Ostróda.
obrazek news
Gmina

Gmina Ostróda - Transmisja na żywo - Posiedzenie Komisji Rady Gminy Ostróda w dniu 09.09.2020 r.

09.09.2020

Gmina Ostróda - Transmisja na żywo - Posiedzenie Komisji Rady Gminy Ostróda w dniu 09.09.2020 r.
obrazek news
Gmina

Podpisano porozumienie w sprawie włączenia jednostki OSP Samborowo do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

07.09.2020

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał wraz z Komendantem Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie st. Bryg. Tomaszem Ostrowskim i Prezesem Zarządu OSP  Samborowo dh Leszkiem Kwiatkowskim trójstronne porozumienie dotyczące włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Samborowie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Wprowadzenie OSP Samborowo do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy, a także korzystnie na dalszy rozwój jednostki.

Podpisano porozumienie w sprawie włączenia jednostki OSP Samborowo do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
obrazek news
Gmina

Informacja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dot. zmiany rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

04.09.2020

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie to zostało ogłoszone 31 sierpnia 2020 r. i obowiązuje od 1 września 2020 r. Wskazany wyżej akt prawny opublikowany został na stronie Sejmu RP pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001494

Informacja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dot. zmiany rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Aktualności

Wójt Gminy Ostróda informuje o możliwości składania propozycji realizacji zadań publicznych w roku budżetowym 2021. Termin zgłaszania propozycji upływa 23 września 2020 r.

02.09.2020
W związku z rozpoczęciem prac nad projektem „Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021” zapraszam organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 t.j.) do składania propozycji zadań publicznych, które realizowane będą w 2021 roku.
Wójt Gminy Ostróda informuje o możliwości składania propozycji realizacji zadań publicznych w roku budżetowym 2021. Termin zgłaszania propozycji upływa 23 września 2020 r.
obrazek news
Gmina

30 sierpnia 2020 roku w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Świętej Moniki w Kajkowie odbyła się msza święta dziękczynna za tegoroczne plony.

31.08.2020

30 sierpnia 2020 roku w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Świętej Moniki w Kajkowie odbyła się msza święta dziękczynna za tegoroczne plony.

Podsumowanie całorocznego trudu lokalnych rolników z Gminy Ostróda ograniczyło się w tym roku do modlitwy oraz podziękowań za całoroczną pracę  przekazanych przez Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa, Posła Ziemi Ostródzkiej Zbigniewa Babalskiego oraz przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Andrzeja Pęzińskiego.

Po zakończeniu mszy dziękczynnej uhonorowano przedstawicieli wsi Szyldak oraz Bałcyny za przygotowanie wieńców dożynkowych. Każdy uczestnik mszy otrzymał poświęcony chleb dożynkowy.

30 sierpnia 2020 roku w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Świętej Moniki w Kajkowie odbyła się msza święta dziękczynna za tegoroczne plony.
obrazek news
Gmina

Gmina Ostróda przekazała kolejnych 61 laptopów dyrektorom szkół podstawowych w ramach rządowego programu „Zdalna Szkoła +”.

31.08.2020

Dnia 24 sierpnia 2020 r. kolejnych 61 laptopów zostało przekazanych dyrektorom szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostróda. Sprzęt zakupiono w ramach rządowego programu „Zdalna Szkoła +” na który Gmina po raz kolejny otrzymała środki finansowe w wysokości 104 981,00 zł. Laptopy zostaną użyczone najbardziej potrzebującym uczniom, w przypadku przejścia szkół z nauczania stacjonarnego na nauczanie hybrydowe lub zdalne.

Gmina Ostróda przekazała kolejnych 61 laptopów dyrektorom szkół podstawowych w ramach rządowego programu „Zdalna Szkoła +”.
obrazek news
Sport

II Otwarte Mistrzostwa w Wyciskaniu Sztangi Leżąc o Puchar Wójta Gminy Osróda

30.08.2020

31 sierpnia w letniej wiacie na terenie Sajmino Family House ponad 70 siłaczy wystartowało w II Otwartych MIstrzostwach w Wyciskaniu Sztangi Leżąc o Puchar Wójta Gminy Ostróda. Na starcie pojawili się wszyscy najmocniejsi zawodnicy z Polski, którzy do Kajkowa przyjechali prosto z turnieju mistrzowskiego w Siedlcach. Wśród zmagających się ze sztangą byli też medaliści mistrzostw Europy w tej konkurencji.

Wyniki OPEN

 

Wyniki WAGOWO

 

II Otwarte Mistrzostwa w Wyciskaniu Sztangi Leżąc o Puchar Wójta Gminy Osróda
obrazek news
Gmina

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

28.08.2020

Główny Inspektor Sanitarny podpisał czwartą aktualizację wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego
oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Pismo Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne w tym linku.

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego
obrazek news
Gmina

Informacja Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o planowanej wideokonferencji dot. programu „MALUCH+” 2021

28.08.2020

W związku z ogłoszonym Otwartym konkursem ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Wydział Polityki Społecznej planuje zorganizować w najbliższych dniach wideokonferencje nt. realizacji ww. programu.

Jednostki samorządu terytorialnego i placówki niepubliczne będą mogły uzyskać informacje na temat terminów i założeń do edycji na 2021 rok, w której łącznie do przyznania w skali kraju jest 450 min zł wsparcia na tworzenie nowych i dofinansowanie już funkcjonujących miejsc opieki nad dziećmi.

Informacja Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o planowanej wideokonferencji dot. programu „MALUCH+” 2021
obrazek news
Gmina

Informacja dla mieszkańców dot. obowiązku umieszczania numerów porządkowych na budynkach

27.08.2020

Informacja dla mieszkańców dot. obowiązku umieszczania numerów porządkowych na budynkach
obrazek news
Gmina

Powszechny Spis Rolny

25.08.2020

Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r. Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. poz. 1728) reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powszechnego spisu rolnego w 2020 r., oraz zakres, formę i tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu.

Powszechny Spis Rolny
obrazek news
Gmina

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta rozpoczyna nabór wniosków do kolejnej edycji „Stypendium Pomostowego”.

24.08.2020
Fundacja Rozwoju Regionu Łukta rozpoczyna nabór wniosków do kolejnej edycji „Stypendium Pomostowego”. Wnioski osób ubiegających się o „Stypendium Pomostowe” przyjmowane będą w wersji papierowej w biurze Fundacji mieszczącej się przy ulicy Mazurskiej 30 w Łukcie. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny (89) 647-52-50 lub e-mail: ffrl@frrl.org.pl. Fundacja Rozwoju Regionu Łukta, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta, strona www: www.frrl.org.pl
 
Prezes Zarządu
Dyrektor Fundacji
Wanda Łaszkowska
Fundacja Rozwoju Regionu Łukta rozpoczyna nabór wniosków do kolejnej edycji „Stypendium Pomostowego”.
obrazek news
Sport

Zapraszamy na II Otwarte Mistrzostwa w Wyciskaniu Sztangi Leżąc o Puchar Wójta Gminy Ostróda

20.08.2020

Zapraszamy serdecznie wszystkich miłośników sportów siłowych do uczestnictwa w II Otwartych Mistrzostwach w Wyciskaniu Sztangi Leżąc o Puchar Wójta Gminy Ostróda. Zawody odbędą się 30.08.2020 r. w Kajkowie ul. Kajki 6 - parking Hotelu Sajmino. Start zawodów o godz. 10:00. 

 

Regulamin zawodów

Zapraszamy na II Otwarte Mistrzostwa w Wyciskaniu Sztangi Leżąc o Puchar Wójta Gminy Ostróda
zaklad obslugi komunalnej

Zakład Obsługi Komunalnej

Zakład Obsługi Komunalnej
zwiazek gmin

Związek Gmin Czyste Środowisko

Związek Gmin Czyste Środowisko
rudno

ZUOK Rudno

ZUOK Rudno
Termomodernizacja obiektów oświatowych

Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Ostróda

Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Ostróda

System Informacji Przestrzennej

System Informacji Przestrzennej