Stypendia dla absolwentów i uczniów z Gminy Ostróda

Oświata 25.06.2010

Maturzysto! Sięgnij Po Stypendium Pomostowe !!!

Fundacja Rozwoju Łukta informuje tegorocznych maturzystów o możliwości ubiegania się o stypendium w ramach Programu Stypendiów Pomostowych. Wysokość stypendium wynosi 5 tyś. zł. Wniosek stypendialny należy złożyć w siedzibie Fundacji Rozwoju Regionu Łukta do 5 sierpnia 2010r. Wszelkie niezbędne informacje włącznie z potrzebną dokumentacją dostępne są na stronie www.frrl.org.pl 

Stypendia „Równe Szanse”

Z początkiem maja ruszyła też kolejna, jubileuszowa edycja Funduszu Stypendialnego „Równe Szanse”. Absolwenci gimnazjów oraz szkół ponad gimnazjalnych z terenu gminy Ostróda zachęcamy do składania wniosków stypendialnych. Wniosek stypendialny należy złożyć w siedzibie Fundacji Rozwoju Regionu Łukta do 31 lipca.Wszystkie niezbędne informacje włącznie z potrzebną dokumentacją dostępne na stronie www.frrl.org.pl