Stypendia pomostowe 2018/19

Oświata 17.07.2018

Stypendia pomostowe przyznawane są na okres pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich. Skierowane są do mieszkańców terenów wiejskich lub miast do 20 tyś. mieszkańców. Roczna kwota stypendium to 5 000 zł wypłacane w 10 miesięcznych ratach od października do lipca w wysokości 500 zł miesięcznie.