Świetlica w Durągu jak nowa!

Inwestycje unijne 02.10.2017

Świetlica w Durągu po remoncie wygląda jak nowa. Kompleksowa modernizacja wykonana została w ramach środków finansowych pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działania 9.2 Infrastruktura socjalna. W ramach remontu wykonano wymianę pokrycia dachowego na blachodachówkę wraz z ociepleniem stropodachu, ocieplono ściany zewnętrzne, wykonano też opaskę wokół budynku z kostki betonowej, ocieplono, wymieniono stolarkę okienną i częściowo drzwiową. Wewnątrz budynku wyremontowano tynki ścian i sufitów wraz z ich malowaniem. Wykonano łazienkę dla niepełnosprawnych. Wymieniono także instalację elektryczną i odgromową. Budynek został wyposażony w instalację monitoringu wizyjnego.

 

W budynku wyremontowanej świetlicy planuje się prowadzenie działań mających na celu integrację mieszkańców m.in:
- świadczenie usług wsparcia rodziny, inicjowanie i wspieranie działalności grup samopomocowych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym borykających się z różnymi problemami: ubóstwem, uzależnieniami czy bezradnością opiekuńczo- wychowawczą, niepełnosprawnością,
- aktywizowanie dzieci i młodzieży do działań wolontarystycznych,
- wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych, środowiskowych form integracji społecznej dzieci i młodzieży.
-wsparcie form poradnictwa specjalistycznego w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych i opiekuńczych, pomocy w terapii rodzinnej, pomocy pedagogicznej i psychologicznej.

Planowane działania wpłyną na wzmocnienie integracji mieszkańców wokół wspólnych wartości i celów motywujących ich do podejmowania działań partnerskich, spowodują przyjmowanie przez mieszkańców odpowiedzialności za swoje miejsce zamieszkania oraz dbałość o wspólne przestrzenie.


Warto przypomnieć, że w tym roku w Gminie Ostróda wyremontowanych zostanie jeszcze sześć świetlic: w Idzbarku, Pietrzwałdzie, Brzydowie, Glaznotach i  Grabinku.