Święto Szkoły

Szkoła Podstawowa w Durągu 10.11.2015

     Dnia 10 listopada 2015r. w naszym gimnazjum obchodziliśmy 5.rocznicę nadania szkole imienia – Żołnierz Polski. Uroczystość połączona została z obchodami Święta Niepodległości. Jej celem było kultywowanie tradycji, historii i zachowanie pamięci o patronie naszego gimnazjum.

 

     O godzinie 10 odbyła się uroczysta Msza święta celebrowana przez Magnificencję ks. Rektora Pawła Rabczyńskiego i proboszcza parafii p.w. św. Piotra i Pawła w Durągu – księdza Zbigniewa Błaszkowskiego. Na mszy byli obecni przedstawiciele Wojska Polskiego m.in.: 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostródzie, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koła Nr 5 w Ostródzie, kombatanci RP, przedstawiciele OSP w Durągu , Dyrektorzy Placówek Oświatowych, zaproszeni goście i poczty sztandarowe: 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej, Związku Kombatantów RP, Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petofi w Ostródzie, oraz poczet sztandarowy Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu.

DSCF3341DSCF3342DSCF3344DSCF3346DSCF3348DSCF3349DSCF3351DSCF3352DSCF3355DSCF3356DSCF3357DSCF3360DSCF3362

     Po mszy goście przeszli na plac przed szkołą, gdzie kpt. Arkadiusz Goździk dowódca Kampanii Honorowej 16 bartoszyckiej brygady zmechanizowanej złożył meldunek płk Wojciechowi Dobrzyń dowódcy 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej a pani dyrektor – Grażyna Lipińska powitała przybyłych.

IMG 20151110 114337IMG 20151110 114353IMG 20151110 114405DSCF3364DSCF3376DSCF3367DSCF3377DSCF3378DSCF3381DSCF3384DSCF3385DSCF3386

   Następnie odczytano Apel Poległych, żołnierze oddali salwę honorową, a wyznaczone delegacje zapaliły znicze pod dębami pamięci.

I . Dąb upamiętniający Żołnierzy Wojska Polskiego wszystkich tych, którym na imię Żołnierz Polski walczących o słuszne imię: BÓG, HONOR, OJCZYZNA – WOLNOŚĆ.

                 Delegacja:

1.Pan Bogusław Fijas – Wójt Gminy Ostróda

2.Pan mjr Arkadiusz Mojsik – WKU Ostróda reprezentuje Pana płk. Andrzeja Szczołka i Pana płk. Adama Basaka

3.Pani Grażyna Lipińska – Dyrektor Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu

II.Dąb upamiętniający Żołnierzy Wojska Polskiego poległych w Afganistanie, Iraku, Libanie i nie tylko.

Delegacja:                                              

1.Pan ppłk rez. Ryszard Kałużny – prezesa Zarządu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koło Nr 5 Ostróda 

2.Pan st. chor. sztab. rez. Czesław Rzepka – prezes STOWARZYSZENIA KOMBATANTÓW MISJI POKOJOWYCH ONZ, Koło Nr 37 w Ostródzie

3.Pani Anna Małecka – nauczyciel Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu

III. Dąb upamiętniający Żołnierzy Wojska Polskiego poległych na lądzie.

Delegacja:                                              

1.Pan kpt. Maciej Terebka

2.Pan Zdzisław Kugler - Ochotnicza Straż Pożarna w Durągu

3.Pani Magdalena Jankowska - nauczyciel Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu

IV.Dąb upamiętniający Żołnierzy Wojska Polskiego poległych w powietrzu.

Delegacja:                                                                                                                

1.Pan ppor. rez. Andrzej Pęziński - Zarząd Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koło Nr 5 Ostróda 

2.Pan Albin Soboczyński – Nadleśnictwo Olsztynek

3.Pani Anna Dobrowolska – nauczyciel Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu

V.Dąb upamiętniający Żołnierzy Wojska Polskiego poległych na wodzie.

Delegacja:                                            

1.Pan Emil Dziki – Ochotnicza Straż Pożarna w Ostródzie

2.Pan Wacław Rubczewski – wicedyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petöffi w Ostródzie

3.Pani Wioletta Ojrzyńska - nauczyciel Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu

VI.Dąb upamiętniający Mł. chor. Piotra Ciesielskiego mieszkańca Durąga i Żołnierza Wojska Polskiego, który w obronie wolności i pokoju zginął na służbie w Afganistanie

Delegacja:

1.Pan płk. dypl. Wojciech Dobrzyń   - reprezentuje 20 BARTOSZYCKĄ BRYGADĘ ZMECHANIZOWANĄ

2. Pan mjr. Dariusz Rzymowski

3.Państwo Joanna i Jerzy Ciesielscy - Rodzice Piotra Ciesielskiego

4.Pani Anna Ciesielska - Żona Piotra Ciesielskiego

5.Jolanta Sakowicz – Ciesielska - nauczyciel Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu

VII .Tablica upamiętniająca nadanie imienia Żołnierza Polskiego dla Gimnazjum W Durągu

Delegacja:  

1.Pan Robert Pestkowski – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szyldaku

2.Pani Jolanta Jabłońska – Rodzic

3.Pani Aneta Stanisławska -   pracownik Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu

Kolejna część uroczystości miała miejsce w szkole, gdzie złożono wiązanki pod tablicą upamiętniającą nadanie imienia Żołnierza Polskiego dla Gimnazjum w Durągu . 

DSCF3393DSCF3395DSCF3396DSCF3397DSCF3402DSCF3408DSCF3409DSCF3410DSCF3411DSCF3413DSCF3415DSCF3416DSCF3417DSCF3418DSCF3419DSCF3421DSCF3423DSCF3424

      Następnie wszyscy przeszli na salę gimnastyczną. Tam goście obejrzeli program artystyczny przygotowany przez uczniów naszego gimnazjum.

DSCF3428DSCF3429DSCF3430DSCF3431DSCF3434DSCF3437DSCF3439DSCF3440DSCF3441DSCF3442DSCF3443DSCF3444DSCF3445DSCF3448DSCF3449DSCF3454DSCF3457DSCF3458DSCF3460DSCF3462DSCF3463DSCF3464DSCF3465DSCF3466DSCF3468DSCF3469DSCF3470DSCF3472

     Podczas uroczystości odbyło się ślubowanie i pasowanie pierwszaków na uczniów Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu. Pasowania dokonała Pani Grażyna Lipińska – Dyrektor Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Duragu w towarzystwie płk Wojciecha Dobrzynia.

DSCF3474

DSCF3476DSCF3478DSCF3480DSCF3482DSCF3485DSCF3489DSCF3493DSCF3485DSCF3489DSCF3493DSCF3494DSCF3495DSCF3496 DSCF3498 DSCF3500 DSCF3503 DSCF3504 DSCF3507

Kolejnym, ważnym punktem uroczystości było podpisanie porozumień przez panią dyrektor – Grażynę Lipińską z:

1.Wojskową Komendo Uzupełnień w Ostródzie reprezentowaną przez pana majora Arkadiusza Mojsika

2. Instytutem Bezpieczeństwa i Obrony Narodowego, reprezentowanego przez pana Piotra Koszczał.

DSCF3509DSCF3513DSCF3516DSCF3517DSCF3522DSCF3524DSCF3525

     Na koniec uroczystości pani dyrektor podziękowała tym osobom, które wspierają naszą placówkę w codziennej pracy i wręczyła za działania wspierające naszą pracę Dyplom Przyjaciela Gimnazjum:

1.Panu płk Wojciechowi Dobrzyń- 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej,                                                                          

2.Panu Albinowi Soboczyńskiemu – Leśniczemu wsi Durąg,

3.Panu Zdzisławowi Kugler – Sołtysowi a jednocześnie Prezesowi OSP w Durągu,

4.Panu ppłk rez. Ryszardowi Kałużnemu - Prezesowi Zarządu Związku Żołnierzy WojskaKoło Nr 5 Ostróda,

5.Panu Andrzejowi Pęzińskiemu - Członkowi Zarządu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego koło Nr 5 Ostróda,

6.Panu Czesławowi Rzepka – Związek Żołnierzy Wojska Polskiego ONZ

Żołnierze, kombatanci i rodzice młodszego chorążego – Piotra Ciesielskiego, który zginął w Afganistanie – otrzymali kwiaty. Po uroczystości goście zostali zaproszeni na poczęstunek.

DSCF3527DSCF3529DSCF3531DSCF3533DSCF3537DSCF3540DSCF3545DSCF3546124511245212453124541245612455 12457 12458