Święto Szkoły

Zespół Przedszkolno - Szkolny w Tyrowie 17.10.2021

Każda szkoła to miejsce, gdzie pielęgnuje się wartości. Wiele szkół nosi imiona sławnych Polaków. Ten wyraz szacunku wobec ważnych postaci, które w przeszłości odegrały znaczącą rolę dla narodu, to także próba pokazania młodym pokoleniom wzorów do naśladowania

Co roku 15 października nasza szkoła obchodzi Święto Patrona – Papieża Jana Pawła II. Dzień ten jest wielkim wydarzeniem w życiu szkoły, w którym w szczególny sposób wspominamy postać św. Jana Pawła II. Jest to czas zadumy nad jego słowami, to pamięć, oddanie i zjednoczenie z Patronem. Z okazji tak ważnego dnia,  w szkole odbyło się wiele działań. W tym roku, przestrzegając zaleceń związanych z przeciwdziałaniem pandemii koronawirusa, musieliśmy zmienić nasze zwyczaje i plany. Nie było uroczystego apelu, w którym uczestniczą wszyscy uczniowie. Część klas uczestniczyła zdalnie w obchodach uroczystości.

Uczniowie kl. VII pod opieką pani Marty Jasińskiej przygotowali nam niespodziankę i nagrali piosenki bliskie sercu naszego patrona.

W tym dniu rozstrzygnięty został również konkurs plastyczny pt. "Święty Jan Paweł II w oczach dzieci i młodzieży”.  W konkursie wzięło udział 35 uczniów. Uczniowie otrzymali nagrody i słodki poczęstunek ufundowany przez Radę Rodziców. Szkoła otrzymała od Urzędu Gminy Ostróda – świerk papieski, który został posadzony na terenie szkoły.