Szkoła Promująca Zdrowie

Oświata 10.09.2019

Na zamku w Nidzicy  odbyło się uroczyste wręczenie Wojewódzkich Certyfikatów „Szkoła Promująca Zdrowie”. Dyrektor Zespołu Bożena Bohdziewicz i szkolny koordynator ds. promocji zdrowia Bogumiła Jabłonka odebrały z rąk Kuratora Oświaty certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie” dla Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Tyrowie.  Wyróżnienie to  placówka otrzymała po raz szósty.

 

"Wojewódzka Kapituła potwierdza, że szkoła spełnia wymogi procedury przyznawania certyfikatu, tworzy dobry klimat, warunki do wszechstronnego rozwoju, przygotowuje młode pokolenie do zdrowego stylu życia i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, kształtuje poczucie odpowiedzialności za siebie i innych oraz wspiera społeczność szkolną w rozwijaniu dialogu człowieka z człowiekiem".


Na ręce Pani Dyrektor wręczony został również list gratulacyjny od Warmińsko – Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za promowanie zdrowia w środowisku szkolnym i lokalnym.