Szkolenie dla sprzedawców i przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień 15.01.2020

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla sprzedawców i przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych. Szkolenie odbędzie się w dniu 24 stycznia 2020 r. w godzinach 14:00- 16:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda (401), ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda.

 

Program szkolenia:
1. Przepisy prawa regulujące wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
2. Procedury prawne i najważniejsze zapisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
3. Odpowiedzialność karna i finansowa za nieprzestrzeganie zapisów prawa – kontrola punktów sprzedaży dokonywana przez członków GKRPA;
4. Mikroedukacja związana z wiedzą nt. problemów alkoholowych i szkodliwości działania napojów alkoholowych w szczególności na organizm młodego człowieka;
5. Podstawowe umiejętności w odmawianiu sprzedaży nieletnim;
6. Pytania i rozstrzyganie sytuacji spornych i trudnych.


Trener:
Błażej Gawroński – pedagog, coach, superwizor, trener. Certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie PARPA.

 

Uwaga! Certyfikat z odbycia szkolenia będzie mile widziany przy najbliższej kontroli!!!