SZKOLNA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI – KLASA III

Projekt w ZPS w Tyrowie - Szkolna Akademia Przyszłości 04.03.2019

Klasa III  ZPS w Tyrowie bierze udział w projekcie Szkolna Akademia Przyszłości. W ramach zajęć dzieciaki rozwijają swoje zainteresowania,  zdobywają nowe wiadomości i umiejętności  i świetnie się bawią. Pani Dorota Grzela dba o rozwój kompetencji matematycznych i w zakresie nauk przyrodniczych. Uczestnicy zajęć liczą, rozwiązują zadania, ważą, odmierzają płyny, odczytują temperaturę, wskazania zegarów, mierzą.   Dzieci wykorzystują nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów i działań twórczych. Planują i przeprowadzają proste obserwacje, doświadczenia i eksperymenty. Sprawdziły, czy woda wędruje, czy można przejść przez dziurę wyciętą w kartce A4, jak działają odnawialne źródła   energii. Odbywają się spacery połączone z obserwacjami przyrodniczymi.  Zajęcia cieszą się dużym powodzeniem, ponieważ są urozmaicone, ciekawe, dynamiczne.