„Szkolna Akademia Przyszłości” na obozie przyrodniczym w Kątach Rybackich.

Oświata 30.07.2018

Dzięki udziałowi w projekcie „Szkolna Akademia Przyszłości” – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w kl. IV-VI 140 uczniów Szkół Podstawowych z Brzydowa, Tyrowa, Zwierzewa i Szyldaka spędziło niezapomniany tydzień na obozie przyrodniczym w Kątach Rybackich.

 

Uczniowie podzieleni zostali na dwa turnusy:

- pierwszy w dniach od 9 do 15 lipca 2018 r.,

- drugi w dniach od 15 do 21 lipca 2018 r.

Pogoda, chociaż kapryśna, atrakcje, wycieczki, kąpiele w morzu i cudowna atmosfera, wszystko to sprawiło że uczniowie wrócili z obozu zadowoleni i wypoczęci. Jednak obóz to nie tylko niekończąca się zabawa, to także nauka. Głównym celem obozu było kształtowanie u jego uczestników kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych – nauczanie przez poznawanie. Dlatego też w programie obozu, obok dyskotek, ogniska i plażowania znalazły się także elementy edukacyjne, takie jak wizyta w rezerwacie kormoranów i na „Mewiej łasze”, zajęcia na farmie strusi, projekcje filmów o tematyce ekologicznej i wiele innych zajęć. Dzieci odwiedziły także Akwarium Gdyńskie, które jest częścią Morskiego Instytutu Rybackiego, uczestnicy obozu podziwiali tam niezwykłe gatunki ryb, płazów i gadów pochodzące z różnych rejonów świata jak również poznawały ich środowisko.

 

Uczestnictwo w obozie było możliwe dzięki dofinasowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, Działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.