Telekonferencja w sprawie możliwości przeciwdziałania kryzysowi ekonomicznemu

Gmina 27.04.2020

W dniu dzisiejszym odbyła się zdalna telekonferencja Wójtów, Burmistrzów i Starosty Powiatu Ostródzkiego z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem. Na spotkaniu omówione zostały kwestie możliwości przeciwdziałania kryzysowi ekonomicznemu w związku z #Koronawirus. Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas poruszył m.in. kwestię zamkniętego targowiska w Ostródzie. Niestety pomimo zaproszenia do uczestnictwa w telekonferencji skierowanego do wszystkich Wójtów i Burmistrzów Powiatu Ostródzkiego, Burmistrz Ostródy nie dołączył do telekonferencji.