TYDZIEŃ DLA ZIEMI - WĘDRÓWKI PTAKÓW

Szkoła Podstawowa w Lipowie 17.05.2015

 W kwietniu 2015r. uczniowie klas IV-VI wzięli udział w warsztatach "Wędrówki ptaków", które przeprowadziła pani Alina Rodziewicz z Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie.

 

Dzieci poznały gatunki migrujących ptaków, trasy ich przelotu, długość lotów oraz odległości, które przemierzają. Uczniowie zdobyli mnóstwo ciekawych i niezwykłych informacji. Dzięki prawie dwugodzinnemu spotkaniu wiedzą, że:   

-Zazwyczaj wyróżnia się dwa okresy wędrówek: wędrówkę jesienną i wędrówkę wiosenną, różniące się charakterem przelotu. Wędrówka jesienna jest zwykle bardziej rozciągnięta w czasie niż wiosenna.

-Podczas przelotu pewne gatunki zachowują określony szyk. Do najbardziej znanych należy klucz – ustawienie ptaków w kształcie litery V.

-Szybkość i wysokość na jakiej odbywa się lot uzależnione są głównie od panujących warunków pogodowych.

-Zimujące w południowo-wschodniej Afryce bociany białe muszą pokonać odległość ponad 10 000 km.

-Wędrowanie umożliwiają ptakom rozliczne zdolności, które dla człowieka są nieosiągalne.  Podczas wędrówek ptaki często napotykają na różnego rodzaju przeszkody powstające bądź z przyczyn naturalnych, bądź w wyniku działalności człowieka.

Do naturalnych ograniczeń utrudniających migrację można zaliczyć burze piaskowe, mgły oraz intensywne zachmurzenia. Jednak największe zagrożenia czyhające na ptaki wędrowne stwarza człowiek.

Odbywa się to poprzez niszczenie ich naturalnych siedlisk. Stosowanie nawozów sztucznych i pestycydów co prowadzi do zubożenia zespołów gatunków roślin i zwierząt związanych z terenami uprawnymi. W wielu rejonach świata ptaki wędrowne są nadal obiektem polowań.

W wielu państwach funkcjonują towarzystwa zajmujące się ochroną ptaków. Ich działalność polega m.in. na tworzeniu rezerwatów i ostoi umożliwiających przetrwanie gatunków zagrożonych wyginięciem.

Niezwykle istotna jest również edukacja prowadzona szczególnie wśród dzieci co miało miejsce również w naszej szkole. Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach, miały możliwość rozwijania zainteresowań przyrodniczych oraz prawidłowych postaw ekologicznych.

 

Małgorzata Letkiewicz