Umowa na budowę drogi w m. Lubajny już podpisana!

Inwestycje gminne 25.04.2019

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizacje inwestycji dofinansowanej z Funduszu Dróg Samorządowych pn. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z budową odwodnienia  w m. Lubajny. Wykonawcą zadania będzie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO Sp. z o.o.. Kwota realizacji zadania 1 377 643,75 zł brutto, dofinansowanie z programu rządowego 50%, termin realizacji 31.10.2019 r..

 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Lubajny wraz z budową odwodnienia. Zadanie obejmuje swoim zakresem wykonanie przebudowy drogi o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z kostki betonowej o dwóch pasach ruchu i szerokości 5 m. Wykonany zostanie również chodnik częściowo jednostronny o szerokości 2 m i ciągi piesze. Ciągi piesze oraz chodnik łączą się z drogą wyższej kategorii tj. drogą powiatową Lubajny-Zwierzewo. W ramach zadania zostanie wykonany system odwodnienia oparty głównie na kolektorze zbiorczym kanalizacji deszczowej zbierającym wody opadowe i roztopowe z powierzchni drogi i terenów przyległych z włączeniem do istniejącego separatora wód deszczowych. Część wód zostanie odprowadzona do studni chłonnych zlokalizowanych w pasie drogowym.