Uroczyste otwarcie placu zabaw w Kraplewie

Inwestycje gminne 24.06.2009

 

W uroczystości udział wzięli Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin, Pastor Zbigniew Reichelt, Ksiądz Proboszcz Zbigniew Błaszkiewicz, Radni oraz Sołtysi z terenu gminy,  liczni zaproszeni goście oraz lokalna społeczność.

Najmłodsi  mieszkańcy Kraplewa z wielką frajdą korzystali z przygotowanych zabaw,  a dla miejscowej młodzieży przeprowadzony został mecz piłki nożnej oraz plażowej piłki siatkowej. Zabawa trwała  do późnego popołudnia.

Z tego miejsca serdecznie dziękujemy Hodowli Roślin w Szyldaku oraz Dworowi Kraplewo jak również wszystkim tym, którzy przyczynili się do sprawnej organizacji imprezy.