UROCZYSTE PRZEKAZANIE NOWEGO WOZU STRAŻACKIEGO DLA OSP TURZNICA I MAZURSKA BIESIADA

Gmina 23.11.2019

Ochotnicza Straż Pożarna w Turznicy otrzymała nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele parafialnym w Reszkach, odprawionej w intencji strażaków. Po Mszy nastąpiło poświęcenie i uroczyste przekazanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 4,5/29 na podwoziu MAN 4x4. Podczas uroczystości zorganizowano konkurs kulinarny „Mazurski Biesiada”, w którym udział wzięły Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Ostróda. Drużyny gospodyń ze Smykówka, Turznicy, Nastajek, Lipowa i Tyrowa zaprezentowały swoje kulinarne dzieła, promujące warmińsko-mazurskie potrawy tradycyjne. Projekt zrealizowany został dzięki dofinansowaniu z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie.

 

Przekazany samochód podwyższa możliwości działań ratowniczych jednostki OSP Turznica. Zakup udało się zrealizować dzięki wspólnemu sfinansowaniu zadania przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – 410000,00 zł., Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie - 109931,25 zł ,Gminę Ostróda – 309 518,75 zł. Oraz Województwo Warmińsko- Mazurskie, Marszałek Województwa  – 50 000,00 zł

 Całkowita wartość zadania wyniosła 879 450,00 zł