Uroczyste wręczenie Certyfikatu - Szkoła Promująca Zdrowie dla ZPS w Tyrowie

Zespół Przedszkolno - Szkolny w Tyrowie 10.09.2019

W dniu 10 września 2019 r. na Zamku w Nidzicy  odbyło się uroczyste wręczenie Wojewódzkich Certyfikatów „Szkoła Promująca Zdrowie”. Jest nam miło poinformować, że to wyróżnienie nasza placówka otrzymała po raz szósty.

Dyrektor Zespołu Bożena Bohdziewicz i szkolny koordynator ds. promocji zdrowia Bogumiła Jabłonka odebrały z rąk Kuratora Oświaty certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie” dla Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Tyrowie.

"Wojewódzka Kapituła potwierdza, że szkoła spełnia wymogi procedury przyznawania certyfikatu, tworzy dobry klimat, warunki do wszechstronnego rozwoju, przygotowuje młode pokolenie do zdrowego stylu życia i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, kształtuje poczucie odpowiedzialności za siebie i innych oraz wspiera społeczność szkolną w rozwijaniu dialogu człowieka z człowiekiem".

Na ręce Pani Dyrektor wręczony został również list gratulacyjny od Warmińsko – Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za promowanie zdrowia w środowisku szkolnym i lokalnym.