Uroczystość poświęcenia sztandaru oraz nadania Szkole Podstawowej w Brzydowie imienia Janusza Korczaka

Oświata 04.06.2019

Początek czerwca był dla społeczności Szkoły Podstawowej w Brzydowie dniem szczególnym,  wyjątkowym i długo wyczekiwanym.  Odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru oraz nadania Szkole Podstawowej w Brzydowie imienia Janusza Korczaka, która rozpoczęła się Mszą Świętąw Kościele Św. Trójcy w Brzydowie. Po mszy, w uroczystym przemarszu, prowadzonym przez poczty sztandarowe szkół Gminy Ostróda i Ochotniczą Straż Pożarną w Brzydowie, uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz goście udali się do budynku szkoły.

 

Tam uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem a capella czterech zwrotek hymnu. Zebranych gości powitali gospodarze uroczystości Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas oraz dyrektor szkoły Beata Kucharczuk. Dyrektor szkoły wraz z uczniem i rodzicem przedstawili zebranym sylwetkę Janusza Korczaka z uzasadnieniem, dlaczego społeczność szkoły wybrała go na swojego patrona. Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas odczytał Uchwałę Rady Gminy Ostróda w sprawie nadania szkole imienia i przekazał akt nadania pani dyrektor. W dalszej części fundatorzy, przyjaciele szkoły symbolicznie przybili pamiątkowe gwoździe na drzewcu sztandaru. Nastąpiła wówczas jego prezentacja. Doniosłą chwilą był moment przekazania sztandaru przez rodziców dyrektorowi szkoły, a następnie uczniom. Po raz pierwszy w historii szkoły odbyło się ślubowanie uczniów na sztandar. Na zakończenie uczniowie klas 4-7 zaśpiewali piosenkę „Ballada o starym doktorze”, a przedszkolaki zaprezentowały „Taniec kwiatów” w myśl korczakowskiej sentencji „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.
 

Uroczystość zaszczyciło swoją obecnością wielu dostojnych gości, przyjaciół szkoły. Przybyli na nią między innymi: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniew Babalski, przedstawiciel Senator Rzeczypospolitej Polskiej  Bogusławy Orzechowskiej, Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, Starosta Ostródzki Andrzej Wiczkowski, dyrektorzy szkół Gminy Ostróda. W uroczystości wziął również udział Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski.
 

Dzień ten był zwięczeniem wieloletniej pracy wychowawczej szkoły oraz współpracy placówki ze środowiskiem lokalnym: parafią św. Trójcy w Brzydowie, Ochotniczą Strażą Pożarną w Brzydowie, Kołem Gospodyń Wiejskich w Brzydowie, samorządem Gminy Ostróda, rodzicami i mieszkańcami.