Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Gmina 28.10.2019

Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, iż w związku z możliwością pozyskania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, na terenie Gminy Ostróda prowadzona będzie inwentaryzacja odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Celem programu priorytetowego NFOŚiGW jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa. Dofinansowanie może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych, tzn. transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów, w kwocie nie wyższej niż 500 zł za tonę. Udokumentowane koszty utylizacji odpadów będą kwalifikowane w okresie od 01.06.2019 r. do 31.12.2020 r.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przekazywanie informacji o ilości ww. odpadów według załączonego wzoru deklaracji, do dnia 29 listopada 2019 r. Informacje powyższe można przekazywać sołtysom lub pracownikom w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1 w Ostródzie, codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30 w pokojach nr 110 oraz 108,

a także drogą elektroniczną pod adres e-mail: lub  hladyszewski@gminaostroda.pl

 

Informacje udzielane są pod numerami telefonów:

Magdalena Kamińska: 89 676 07 08 oraz Karol Hładyszewski: 89 676 0745

 

WZÓR DEKLARACJI DO POBRANIA TUTAJ