UWAGA ZMIANA SIEDZIBY GOPS i ZOK!

Gmina 12.12.2018

Informujemy, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie i Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie zmieniły swoją siedzibę.

ul. 11-go listopada 39
14-100 Ostróda

 

Numery telefonów do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie

 

Numer telefonu

Sekretariat

501 343 557

Dyrektor

501 343 590

Świadczenia wychowawcze

501 343 219

Świadczenia rodzinne

501 343 223

Fundusz alimentacyjny

501 343 285

Bajtus Urszula

501 343 218

Fijas Mariola

Karolak Barbara

501 343 231

Kasa

501 343 205

Kłosińska Teresa

Skowrońska Marzena

501 343 388

Kwiatkowska Teresa

Kieliszczyk Sylwia

501 343 671

Zgrzebska Anna

501 343 428

Księgowość

501 343 528

 

Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie

BIURO OBSŁUGI KLIENTA:
Księgowość tel. 501 343 762 e-mail:

Dział Techniczny tel. 503 343 725 e-mail:

Dyrektor: Jan Ignaczewski tel. 501 343 815 lub 605 359 090

Główny księgowy: Hanna Kapica tel. 501 343 762