Warsztaty dla dzieci i młodzieży - Zachowaj zdrowy rozsądek!

Gmina 28.02.2019

W Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie z inicjatywy Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa i Starosty Ostródzkiego Andrzeja Wiczkowskiego odbyły się bezpłatne warsztaty dla dzieci i młodzież pn. „Bezpieczne przebywanie na zamarzniętych akwenach” według projektu autorskiego Grupy Specjalnej Płetwonurków RP. Konferencja skierowana została do młodzieży szkół podstawowych i średnich. Dotyczyła bezpieczeństwa na zamarzniętych akwenach, udzielania pomocy, obsługi sprzętu ratunkowego i asekuracyjnego oraz technik samo ratowania i właściwego wezwania pomocy.