Wieczorek Jasia I Małgosi - Program Domowych Detektywów

Zespół Przedszkolno - Szkolny w Tyrowie 07.06.2019

W dniu 7  czerwca  2019 r. w godzinach popołudniowych  klasy IV  zakończyła realizację programu z zakresu profilaktyki alkoholowej pod nazwą Program Domowych Detektywów ,,Jaś i Małgosia na tropie". Zgodnie z założeniami programu  realizator pedagog szkolny Bogumiła Jabłonka  wraz wychowawcą klas IV Katarzyną Ostrowską i  uczniami przygotowali spotkanie dla rodziców pod nazwą ,,Wieczorek Jasia i Małgosi", który było podsumowaniem podejmowanych działań. Rodzice współuczestniczyli w realizacji programu, wykonując zadania przeznaczone dla tzw. Domowych Drużyn i  bardzo chętnie włączyli się w przygotowanie wieczorku i udziału w zabawach.

Założeniem programu było opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród młodzieży. Uczniowie przygotowali prezentacje na temat skutków zażywania alkoholu, sesje plakatowe oraz wiele różnych zabaw. Program miał pokazać wszystkim uczestnikom – uczniom i rodzicom jak można się świetnie  bawić bez używek. Po poczęstunku i wręczeniu dyplomów oraz upominków spotkanie zakończono.

Wieczorek  przebiegł w miłej i przyjaznej atmosferze sprzyjając integracji uczniów, rodziców i nauczycieli.