Wizyta Sekretarza Stanu Wiceministra Sportu Jacka Osucha

Gmina 30.09.2020

Z inicjatywy Posła na Sejm Zbigniewa Babalskiego przybył dziś do Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa Wiceminister Sportu Jacek Osuch. Podczas wizyty odwiedził wybrane obiekty sportowe na terenie naszej gminy m.in. stadion piłkarski w Zwierzewie, budowaną nową salę gimnastyczną w Idzbarku, która powstaje dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu (1 913 000,20 zł) oraz Otwartą Strefę Aktywności w Szyldaku. Zaprezentowane zostały również miejsca, w których powstaną nowoczesne boiska wielofunkcyjne, a ich budowa ruszy w 2021 roku.

 

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas dziękuje Wiceministrowi Sportu Jackowi Osuchowi oraz Posłowi na Sejm Zbigniewowi Babalskiemu za dotychczasowe wsparcie i dofinasowanie z rządowych programów dzięki, którym infrastruktura sportowa jest na coraz lepszym poziomie w naszej gminie.