Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny

Zespół Przedszkolno - Szkolny w Tyrowie 21.05.2019

Wniosek należy złożyć do dnia 21 czerwca 2019 r. w przedszkolu lub w szkole, do którego dziecko uczęszcza.

Wniosek wakacje dziecka 2019 r.