Samorząd Województwa WarmińskoMazurskiego informuje o konkursie informatycznym pt. „Szlakiem Mikołaja Kopernika, skierowanym do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Gmina 21.09.2020

Konkurs ma na celu rozwijanie zainteresowania tematyką nowych technologii, pogłębianiem wiedzy w zakresie informatyki przy wykorzystaniu narzędzi IT oraz pracy zespołowej. Motywuje uczestników do wykorzystywania i doskonalenia umiejętności z zakresu wykorzystania technologii cyfrowych, narzędzi informatycznych, a tym samym wspiera szkoły i placówki edukacyjne do podejmowania działań w kierunku wykorzystywania innowacyjnych narzędzi i technik w dydaktyce.

 

Każdy uczestnik lub grupa uczestników może zgłosić do Konkursu jedną pracę z zakresu szeroko pojętych nowych technologii, nawiązujących do obserwacji i eksploracji kosmosu wzorem Mikołaja Kopernika, w oparciu o jego życie, odkrycia i cały dorobek naukowy. Technika, sposób wykonana i prezentacji pracy jest dowolna i może polegać na przygotowaniu np. aplikacji (w tym aplikacje mobilne), stron www, gier, programów, robotyki/automatyki, projektów/prototypów pojazdów/urządzeń lub innych innowacyjnych rozwiązań informatycznych, technicznych, technologicznych, zgodnie z tematem przewodnim Konkursu. Pula nagród, których fundatorem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie wynosi 30 tys. złotych, będą one przyznawane laureatom oraz ich opiekunom.

Z uwagi na zagrożenie pandemiczne formuła konkursu została zmodyfikowana, tak aby zapewnić maksimum bezpieczeństwa uczestników. Szczegóły konkursu określone zostały w Regulaminie Konkursu pt. „Szlakiem Mikołaja Kopernika" dostępnym na stronie www.warmia.mazury.pl/konkurs_it oraz www.facebook.com/Chceinternetpl/.

W związku z utrudnieniami spowodowanymi pandemią COVID-19  został wydłużony termin składania prac konkursowych do dnia 13 listopada 2020 roku (pierwotny termin składania prac był ustalony na 15 maja 2020 roku. Z kolei uroczystą galę zaplanowano na 12 grudnia 2020 roku (początkowo miała się odbyć 20 czerwca 2020 roku). Prace należy składać w sekretariacie Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie (ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, pokój nr 1, do godziny 15.00).

DO POBRANIA:
- Aktualny regulamin konkursu (wcześniejszy regulamin konkursu) 
- Plakat konkursu
- Formularz zgłoszeniowy
- Oświadczenie do celów podatkowych
- Zgoda - wizerunek
- RODO