Wręczenie promes na realizację inwestycji na terenach popegeerowskich

Gmina 18.07.2022

W dniu 15 lipca 2022 r. w delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu odbyło się wręczenie promes na realizację inwestycji na terenach popegeerowskich. W ramach III edycji Programu Polski Ład. Gmina Ostróda otrzymała dofinansowanie w kwocie 2.700.000,00 na realizację inwestycji pn. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach popegeerowskich Ryn i Pancerzyn”, całkowita wartość inwestycji to 4.550.000,00 zł.

 

W ramach zadania planuje się kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Ryn i Pancerzyn poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej. Wykonanie inwestycji przyczyni się do ograniczenia procesu przedostawania się do wody i gleby niebezpiecznych substancji, zagrażających cennemu przyrodniczo terenowi jak również życiu i zdrowiu ludzi co spowoduje wzrost komfortu zamieszkania 290 osób zamieszkujących obie miejscowości. Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki obecnie realizowanej podobnej inwestycji w miejscowości Durąg, co stworzyło możliwość podłączenia kanalizacji Ryn-Pancerzyn do sieci gminnej.