Wręczenie stypendiów z Funduszu Stypendialnego „Równe Szanse” oraz Programu „Agrafka Agory”

Oświata 07.10.2009

W dniu 25 września 2009 roku w sali sportowej w Szkole Podstawowej w Mostkowie miała miejsce uroczystość wręczenia stypendiów w ramach Funduszu Stypendialnego „Równe Szanse” oraz Programu „Agrafka Agory”. Stypendia Równe Szanse przyznane zostały po raz 9-ty dla młodzieży z gmin Łukta, Gietrzwałd, Miłomłyn oraz Ostróda.

 Podstawowe kryteria jakie musieli spełnić kandydaci do stypendium Równe Szanse: średnia ocen min 4,0 (uczniowie pierwszych klas – 4,5), dochód na osobę w rodzinie max 800 zł, aktywność społeczna na rzecz klasy lub szkoły oraz szczególne osiągnięcia. Podstawowe kryteria jakie musieli spełnić kandydaci do stypendium Agrafka Agory: średnia ocen min 4,0 (liczono tylko egzaminy), dochód na osobę w rodzinie max 850 zł, aktywność społeczna na rzecz klasy lub szkoły oraz szczególne osiągnięcia. Stypendia Równe Szanse otrzymało 36 uczniów, w tym 9 osób z terenu Gminy Ostróda: Patrycja Spychała, Arkadiusz Krajzewicz, Michał Abendrot, Monika Ragus, Wioleta Nidzgorska, Joanna Wolinn, Ewa Raczyńska, Łukasz Wileński, Monika Sieracka. Natomiast stypendia Agrafka Agory otrzymało 9 studentów, w tym 2 osoby z terenu Gminy Ostróda: Sylwia Kamola, Anita Ramatowska. Z terenu Gminy Ostróda jedna osoba - Martyna Abendrot, została nominowana do otrzymania stypendium pomostowego finansowanego przez Fundacje Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi oraz Fundację Rozwoju Regionu Łukta w wysokości 5000zł rocznie. Stypendium Równe Szanse wynosi 2.000 zł rocznie, zaś Agrafka Agory 3.420 zł rocznie.  Fundusz Stypendialny „Równe Szanse” prowadzony jest wspólnie z Fundacją im. Stefana Batorego w Warszawie, lokalnymi samorządami oraz partnerami, natomiast Program „Agrafka Agory” realizowana jest przy wsparciu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundacji Agory.Z ramienia Urzędu Gminy Ostróda w uroczystości wręczenia stypendiów uczestniczyła Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu Pani Janina Roman.