Współpraca Gminy Ostróda z Krajowym Zasobem Nieruchomości

Gmina 27.01.2021

W Urzędzie Gminy Ostróda odbyło się spotkanie z Doradcą Krajowego Zasobu Nieruchomości Panem Pawłem Krassowskim. Celem zebrania było przedstawienie założeń współpracy Gminy Ostróda z Krajowym Zasobem Nieruchomości w ramach wspólnej realizacji budowy mieszkań czynszowych na terenie gminy Ostróda.


Przypomnijmy, że we wrześniu 2020 r. Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas, podpisał list intencyjny z Krajowym Zasobem Nieruchomości w celu nawiązania współpracy w ramach realizacji budowy mieszkań na wynajem.

 

Gmina, na mocy art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zobowiązana jest do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w szczególności w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego, natomiast Krajowy Zasób Nieruchomości zobowiązany jest m.in. do tworzenia warunków do zwiększania dostępności mieszkań, w szczególności przez wykorzystywanie nieruchomości wchodzących w skład Zasobu do realizacji inwestycji mieszkaniowych, podejmowania działań w celu realizacji inwestycji mieszkaniowych, w tym mieszkań na wynajem jak również do tworzenia warunków ułatwiających powstawanie mieszkań wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Zbieżność celów obu stron porozumienia umożliwi powstanie mieszkań na wynajem dla osób o niskich lub umiarkowanych dochodach, a także zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy.